Według rodzaju instytucji

Banki / Instytucje finansowe

DOLiS/DEC-147/16/10590,10591

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2016-02-18
Wprowadził informację: Aleksandra Lutomska2016-05-24 15:53:07
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-05-24 15:54:47
Decyzja z 18 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na niewypełnienie przez Biuro Informacji Gospodarczej obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych

DIS/DEC/884/15/98497

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-11-13
Wprowadził informację: Katarzyna Święćkowska2016-07-20 10:30:15
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 12:39:40
Decyzja z 13 listopada 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w zakresie nadawania upoważnień osobom dopuszczonym do przetwarzania danych oraz uzupełnienia dokumentacji stanowiącej politykę bezpieczeństwa.

DOLiS/DEC-110/10/3760, 3762

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-04-14
Wprowadził informację: Joanna Wiśniewska2015-04-14 14:34:31
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-176/15/14309, 14318, 14324

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-02-24
Wprowadził informację: Magdalena Bachura2015-02-24 09:47:15
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-673/13/38829,38834,38838

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-02-20
Wprowadził informację: Katarzyna Nawara2015-02-20 10:02:54
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

Fundacje / Stowarzyszenia

DIS/DEC-879/13/54787

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-03-27
Wprowadził informację: Agnieszka Budzyn2014-03-27 15:43:47
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2014-04-16 13:53:39

DIS/DEC-161/14/13783 dot. DIS-K-421/135/13

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-02-21
Wprowadził informację: Agnieszka Budzyn2014-11-17 12:47:29
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2014-12-23 14:25:16

DIS/DEC-811/13/48808

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-07-29
Wprowadził informację: Danuta Salwa2014-03-05 13:56:13
Ostatnio modyfikował: Anna Ciesielska 2014-03-05 16:00:18

DIS/DEC-689/13/40618

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: GIODO2013-06-25
Wprowadził informację: Jacek Młotkiewicz2014-04-02 10:54:17
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2014-04-16 13:50:47

DOLiS/DEC-611/13/35853,35854

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-06-07
Wprowadził informację: Monika Gerałtowska-Karpowicz2013-07-18 15:20:07
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

Mieszkalnictwo

DOLiS/DEC- 294/17/19007, 19013

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2017-04-10
Wprowadził informację: Michał Czarnecki2017-04-10 12:04:46
Ostatnio modyfikował: Michał Czarnecki 2017-04-10 12:05:19

DOLiS/DEC-708/15/79078,79085

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-08-28
Wprowadził informację: Małgorzata Makowska2015-09-11 10:40:16
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-1113/13/69461,69463,69468,69471

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-02-20
Wprowadził informację: Katarzyna Nawara2015-02-20 10:34:46
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-1215/14/102796,102802,102807

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-12-30
Wprowadził informację: Magdalena Bachura2015-02-20 13:58:56
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-231/14

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-03-13
Wprowadził informację: Łukasz Zięba2014-05-06 13:32:53
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

Operator telekomunikacyjny

DIS/DEC- 218/16/19879

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-03-21
Wprowadził informację: Dorota Sitek2016-07-20 11:55:23
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 12:57:59
Decyzja z 21 marca 2016 r. dotycząca zakresu danych osobowych pozyskiwanych przez operatora telekomunikacyjnego.

DIS/DEC-170/16/14463

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-03-03
Wprowadził informację: Danuta Salwa2016-07-20 17:27:05
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 15:50:35
Decyzja z 3 marca 2016 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotycząca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DIS/DEC-55/16/4756

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-01-26
Wprowadził informację: Rafał Mierzwa2016-07-20 11:50:11
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 15:50:03
Decyzja z 26 stycznia 2016 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 3 listopada 2015 r. (znak: DIS/DEC-868/15/96118), nakazującą zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

DIS/DEC-967/15/106825

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-12-18
Wprowadził informację: Dorota Sitek2016-07-20 11:27:35
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 12:57:09
Decyzja z 18 grudnia 2015 r. nakazująca operatorowi telekomunikacyjnemu przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie pozyskiwania bez podstawy prawnej, danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi - wykraczających poza zakres wskazany w art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanych w rezultacie dokonywania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość).

DIS/DEC-955/15/105874

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-12-15
Wprowadził informację: Danuta Salwa2016-07-20 17:24:30
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 14:28:05
Decyzja z 15 grudnia 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Operator telewizji kablowej

DOLiS/DEC-180/13/10093, 10096, 10100

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-02-19
Wprowadził informację: Katarzyna Nawara2013-07-05 11:48:03
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-103/13/7197,7202,7205

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-02-06
Wprowadził informację: Olga Sętowska2013-07-04 12:08:46
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

GI-DEC-DS-130/04

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2011-06-15
Wprowadził informację: 2004-07-19 12:58:34
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Decyzja GIODO (odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego, którego dane osobowe, bez jego zgody, przekazane zostały przez operatora telewizyjnego firmie windykacyjnej. W trakcie postępowania GIODO ustalił, że podstawę przekazania tych danych stanowi umowa powierzenia przetwarzania danych zawarta pomiędzy operatorem i firmą windykacyjną.)

GI-DEC-DS-14/05

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2011-05-26
Wprowadził informację: Robert Czapski2005-03-02 14:49:36
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2013-11-28 12:56:59
Decyzja GIODO z dnia 26 stycznia 2005 r. nakazująca operatorowi (telewizji kablowej) usunięcie danych osobowych Skarżącego ze zbiorów prowadzonych przez operatora.

GI-DEC-DS-188/04

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2011-05-26
Wprowadził informację: 2006-06-21 14:50:22
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2013-11-28 12:56:59
Decyzja GIODO z dnia 10 września 2004 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącego, przez Operatora Telewizyjnego, w tym, ich udostępnienia Firmie Windykacyjnej.

Placówki służby zdrowia

DIS/DEC-454/14/36247

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-08-04
Wprowadził informację: Danuta Salwa2016-08-04 13:48:54
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-08-05 10:03:23
Decyzja z 13 maja 2014 r. nakazująco - umarzająca dotycząca zabezpieczania danych osobowych przez szpital

DOLiS/DEC-834/15/92221,92224

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2015-10-10
Wprowadził informację: Sylwia Bator2016-04-14 13:03:49
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-04-14 13:07:45
Decyzja z 10 października 2015 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego dopełnienia obowiązku informacyjnego i usunięcia danych skarżącej, udostępnionych na portalu umożliwiającym użytkownikom zamieszczanie informacji, komentarzy i opinii na temat lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej

DIS/DEC-616/15/66979

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-07-24
Wprowadził informację: Mariusz Malewski2016-03-21 14:09:46
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-08-05 10:05:29
Decyzja z 24 lipca 2015 r. nakazująco - umarzająca dotycząca zabezpieczania danych osobowych przez szpital

DOLiS/DEC-501/14/40357,40358

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-05-27
Wprowadził informację: Henryk Hoser2015-07-03 09:50:23
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-863/13/54044,54052

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-08-26
Wprowadził informację: Małgorzata Makowska2014-02-04 10:27:00
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

Pracodawca

DOLiS/DEC-1254/13/82695,82699

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-02-20
Wprowadził informację: Katarzyna Nawara2015-02-20 12:43:09
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-76/15/8797, 8802

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-02-05
Wprowadził informację: S Perechowski2015-02-20 10:02:22
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS-DEC-42/14/5506,5513

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-12-11
Wprowadził informację: Joanna Wiśniewska2014-12-11 13:08:51
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS-DEC-604/14/50803,50811

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-07-03
Wprowadził informację: Marta Marciniak2015-03-04 11:58:18
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-1083/13

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-10-08
Wprowadził informację: Łukasz Zięba2014-07-10 11:48:59
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2016-08-24 13:29:36

Przewoźnik

DIS/DEC-1077/14/87970

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: GIODO2014-11-07
Wprowadził informację: Jacek Młotkiewicz2015-03-30 13:49:19
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-04-16 10:21:33

DOLiS/DEC-273/13/14928,14930,14934

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-03-08
Wprowadził informację: Daniel Szymański2013-07-05 09:41:53
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-187/13/10215,10218

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-02-19
Wprowadził informację: Marta Bargiel2013-06-28 10:02:07
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

DRZDO/DEC- 355/12/26294

Podmiot udostępniający: Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2012-04-24
Wprowadził informację: Joanna Szczypek2012-11-22 11:16:35
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2013-11-28 12:57:05

DOLiS/DEC- 21/12

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2012-01-10
Wprowadził informację: Piotr Twardy2013-06-28 12:17:53
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

Sądy / Prokuratura

DOLiS/DEC-505/16, 54485, 54488

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2017-01-20
Wprowadził informację: Maciej Lipka2017-01-20 15:01:23
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-01-20 15:54:27

Decyzja z 16 czerwca 2016 r. nakazująca usunięcie danych osobowych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej TK

DOLiS/DEC-881/14/70361,70362

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-09-05
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2014-09-16 10:40:40
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC–770/14/60757,60759,60760

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-08-05
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2014-08-26 14:40:12
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-563/14/45778,45779

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-06-13
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2014-08-06 14:59:50
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-842/13/50914,50916

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-08-09
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2014-01-17 14:42:06
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

Spółki

GI/DEC-DIS-24/02/93

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2017-04-27
Wprowadził informację: Paulina Kuziak2017-04-27 10:54:12
Ostatnio modyfikował: Paulina Kuziak 2017-04-27 10:59:08
Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez E. Sp. z o.o.

DIS/DEC-1072/14/87525

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: Andrzej Lewiński2016-11-06
Wprowadził informację: Krzysztof Stegienka2017-02-10 08:32:10
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-10 15:50:08
Decyzja z 6 listopada 2014 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych biometrycznych klientów spółki prowadzącej kluby sportowe

DESiWM/DEC-638/16

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2016-07-22
Wprowadził informację: Ania Zawiła2016-08-02 15:13:47
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-10-06 14:58:08
Decyzja z 22 lipca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-444/16

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2016-05-31
Wprowadził informację: Ania Zawiła2016-06-27 13:05:01
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-10-06 14:58:04
Decyzja z 31 maja 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-445/16

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM2016-05-31
Wprowadził informację: Ania Zawiła2016-06-27 13:11:02
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-08-22 11:17:14
Decyzja z 31 maja 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

Straż miejska / Policja

DOLiS/DEC-159/16/12456,12465

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-02-26
Wprowadził informację: Sylwia Bator2016-04-28 13:15:59
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-10-18 11:29:08

Decyzja z 26 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego skargi na starszego posterunkowego policji na naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez głośne odczytanie danych skarżącej z dowodu osobistego w otoczeniu osób postronnych

DOLiS/DEC-159/16/12456,12465

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2016-02-26
Wprowadził informację: Aleksandra Lutomska2016-04-28 13:18:45
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-04-28 13:26:12
Decyzja z 26 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego skargi na naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez głośne odczytanie danych skarżącej z dowodu osobistego przez starszego posterunkowego policji w otoczeniu osób postronnych

DOLiS/DEC-55/15/7003,7005/15

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-02-26
Wprowadził informację: Katarzyna Nawara2015-02-26 10:47:10
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-327/14

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-04-07
Wprowadził informację: Łukasz Zięba2014-04-10 15:59:36
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-176/14/14716,14718

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: DOLiS2014-02-26
Wprowadził informację: Olga Sętowska2014-04-11 13:04:22
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2014-07-31 12:47:35

Ubezpieczyciel

DOLiS/DEC-1197/13/76732,76742

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-02-20
Wprowadził informację: Katarzyna Nawara2015-02-20 13:07:56
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-1122/13/70171,70174

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-10-24
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2014-01-22 11:59:43
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-646/13/38491,38499,38505

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-06-19
Wprowadził informację: Marcin Cwener2013-07-12 13:11:13
Ostatnio modyfikował: Anna Ciesielska 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-363/13/19464,19466,19467,19468

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-03-27
Wprowadził informację: Marcin Cwener2013-07-12 13:19:31
Ostatnio modyfikował: Anna Ciesielska 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-347/13/19060,19061,19063,19065

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-03-26
Wprowadził informację: Małgorzata Makowska2013-07-05 09:10:29
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

Urzędy / Instytucje publiczne

GI/DEC-DIS-118/01/812

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2017-04-27
Wprowadził informację: Paulina Kuziak2017-04-27 11:50:14
Ostatnio modyfikował: Paulina Kuziak 2017-04-27 11:52:58
Decyzja z dnia 21 września 2001r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych.

DOLiS/DEC-720/15/80720, 80724

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-09-03
Wprowadził informację: Joanna Sułek2015-09-14 09:27:32
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-41/15/5125, 5127

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-01-23
Wprowadził informację: S Perechowski2015-02-20 10:00:48
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC- 1212/14

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-12-23
Wprowadził informację: Anna Zajda2015-02-19 15:10:16
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DIS/DEC-964/14/77489

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: K_Swieckowska2014-11-03
Wprowadził informację: Katarzyna Święćkowska2014-11-03 11:07:20
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2014-11-03 12:44:48

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

DOLiS/DEC-383/13/20831,20836,20840,20846,20848,20852

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-04-03
Wprowadził informację: Łukasz Zięba2013-06-26 09:36:11
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-55/13/3819,3823,3824,3828,3840

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-01-18
Wprowadził informację: Paulina Dawidczyk2013-06-28 11:06:05
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-1082/11 dot. DOLiS - 440 -227/11

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2011-12-22
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2012-03-26 15:18:11
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Decyzja GIODO z dnia 22 grudnia 2011 r. utrzymująca w mocy decyzję odmawiającą uwzględnienia wniosku dotyczącego odmowy udostępnienia danych przewodniczącego komisji lekarskich w ZUS.

GI-DEC-DS-4/04

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2011-05-26
Wprowadził informację: 2004-02-12 13:59:02
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2013-11-28 12:56:59
Decyzja GIODO z dnia 12 stycznia 2004 r. (znak: GI-DEC-DS-4/04), dotycząca udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych osobowych dłużników Skarżącego, prowadzącego działalność gospodarczą (przez Skarżącego wniesiona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego)

GI-DEC-DS- 159/05

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2011-05-26
Wprowadził informację: Robert Czapski2005-08-17 15:22:25
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2013-11-28 12:56:59
Decyzja GIODO z dnia 24 czerwca 2005 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącej przez pracodawcę.

Kościoły / Związki wyznaniowe

DOLiS/DEC-1348/16

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Andrzej Lewiński2016-12-16
Wprowadził informację: Paweł Holiczko2017-03-03 15:17:22
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-03-03 15:18:52
Decyzja z 16 grudnia 2016 r. uchylająca wcześniejszą decyzję dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Związek Wyznania Świadków Jehowy.

DOLiS/DEC-187/16/16136,16139

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Maciej Lipka2016-06-09
Wprowadził informację: Maciej Lipka2016-06-09 14:16:28
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-06-23 14:18:53
Decyzja z 9 marca 2016 r. nakazująca przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez usunięcie danych osobowych skarżącego przez związek wyznaniowy

DOLiS/DEC-477/16/58888,58890

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-06-08
Wprowadził informację: Aleksandra Lutomska2016-07-07 10:34:38
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-07-07 10:35:01
Decyzja z 8 czerwca 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-368/16/43512,43515/16

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-05-31
Wprowadził informację: Aleksandra Lutomska2016-07-07 14:35:34
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-07-07 14:35:44
Decyzja z maja 2016 r. uchylająca decyzję DOLIS/DEC28/16/3662/16,3665/16 oraz umarzająca postępowania w całości

DOLiS/DEC-386/16/44749,44765

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-05-20
Wprowadził informację: Olga Sętowska2016-07-05 14:53:47
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-08-24 13:29:36
Decyzja z 20 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

DOLiS/DEC- 54/15/6761,6762

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-01-29
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2015-02-18 12:26:13
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-518/12/35676,35685

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-01-16
Wprowadził informację: Arkadiusz Moranowicz2015-01-16 08:42:09
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/204/12/15683,15685,15686

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-01-16
Wprowadził informację: Arkadiusz Moranowicz2015-01-16 08:47:19
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC -96/12/7028,7029,7031,7034

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-01-16
Wprowadził informację: Arkadiusz Moranowicz2015-01-16 08:55:41
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-66_12_5030_5034

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-01-16
Wprowadził informację: Arkadiusz Moranowicz2015-01-16 09:01:33
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

Szkoły

DIS/DEC-1029/14/85027 dot. DIS-K-421/66/14

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-10-30
Wprowadził informację: Agnieszka Budzyn2014-11-17 13:15:46
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2014-11-19 11:30:49

DIS/DEC-916/14/72987

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: GIODO2014-09-18
Wprowadził informację: Jacek Młotkiewicz2015-01-16 13:38:12
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-07-24 13:28:16

DOLiS/DEC-789/14/61757,61758,61760

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-08-08
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2014-08-26 14:38:12
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-369/14/28733,28734

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-04-11
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2014-07-24 09:05:07
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-207/14/18471,18473

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-03-11
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2014-07-15 15:48:25
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2016-08-24 13:29:36

Samorząd

DIS/DEC/467/15/45251

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: Edyta Bielak-Jomaa2015-06-09
Wprowadził informację: Katarzyna Święćkowska2016-02-17 14:35:11
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-10-17 12:59:27

Decyzja z 9 czerwca 2015 r. nakazująca modyfikację klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na formularzu wniosku o wydanie karty miejskiej.

DOLiS/DEC – 1125/14/93516,93518

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-11-28
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2015-02-18 12:25:23
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DIS/DEC-1073/14/87535 dot. DIS-K-421/96/14

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: GIODO2014-11-06
Wprowadził informację: Rafał Mierzwa2015-04-16 11:19:01
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-07-24 13:44:27

DIS/DEC-600/14/48641

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: Andrzej Lewiński2014-06-26
Wprowadził informację: Katarzyna Święćkowska2016-09-14 09:12:00
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-10-17 13:03:29

Decyzja z 26 czerwca 2014 r. nakazująca zmodyfikowanie i uzupełnienie obowiązku informacyjnego na wnioskach w wydanie karty miejskiej oraz zaprzestania przekazywania danych osobowych osób ubiegających się o zniżki do Ministerstwa Finansów w celu weryfikacji uprawnień do tych zniżek.

DIS/DEC-600/14/48641

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: Bogusława Pilc2014-06-26
Wprowadził informację: Katarzyna Święćkowska2016-09-14 11:51:22
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-09-15 10:06:45
Decyzja z 26 czerwca 2014 r. nakazująca modyfikację klauzuli obowiązku informacyjnego zamieszczanej na formularzu wniosku o wydanie karty miejskiej oraz zaprzestanie przekazywania danych osób starających się o zniżkę do Ministerstwa Finansów w celu weryfikacji uprawnień do tej zniżki