Ubezpieczyciel
Strona: 1 2

DOLiS/DEC-1197/13/76732,76742

DOLiS/DEC-1122/13/70171,70174

DOLiS/DEC-646/13/38491,38499,38505

DOLiS/DEC-363/13/19464,19466,19467,19468

DOLiS/DEC-347/13/19060,19061,19063,19065

DOLiS/DEC-87/13/5963,5972,5976

DOLiS/DEC- 34/13

DOLiS/DEC- 838/12/54651, 54659, 54666

DOLiS/DEC- 833/12/53875, 53882, 53886

DOLiS/DEC- 110/12

DOLiS/DEC-58/12 dot. DOLiS-440-703/11

Decyzja GIODO z 24 stycznia 2012 r. nakazująca Towarzystwu Ubezpieczeń Społecznych i Reasekuracji spełnienie wobec skarżącego obowiązku informacyjnego .

GI-DEC-DS-18/04

Decyzja GIODO z dnia 23 stycznia 2004 r. nakazująca Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie przywrócenie stanu zgodnego z prawem w procesie przetwarzania danych osobowych osób przystępujących do ubezpieczenia posiadaczy rachunków kart kredytowych Banku poprzez: usunięcie z treści formuły zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartej w "Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia posiadaczy rachunków kart kredytowych Banku"; postanowień dotyczących pozyskiwania danych o stanie zdrowia psychicznego oraz usunięcie danych o stanie zdrowia psychicznego posiadaczy rachunków kart kredytowych Banku pozyskanych na podstawie ww. "Deklaracji";.

GI-DEC-DS-87/04

Decyzja GIODO z dnia 7 kwietnia 2004 r. utrzymująca w mocy decyzję GIODO (nr. GI-DEC-DS-18/04/36) nakazującą Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie przywrócenie stanu zgodnego z prawem w procesie przetwarzania danych osobowych osób przystępujących do ubezpieczenia posiadaczy rachunków kart kredytowych Banku, poprzez: usunięcie z treści formuły zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartej w "Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia posiadaczy rachunków kart kredytowych Banku "; postanowień dotyczących pozyskiwania danych o stanie zdrowia psychicznego oraz usunięcie danych o stanie zdrowia psychicznego posiadaczy rachunków kart kredytowych Banku pozyskanych na podstawie ww. "Deklaracji";.

DOLiS/DEC- 503/12/34395,34397

GI-DEC-DS-379/05

Decyzja GIODO z dnia 15 listopada 2005 r. , GI-DEC-DS-379/05, dotycząca odmowy udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń danych osobowych osoby uposażonej z tytułu umowy ubezpieczeniowej. Z zebranego w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego wynikało, że Pan X, który był stroną przedmiotowej umowy wyznaczył osobę uposażoną z tytułu zawartej przez niego umowy ubezpieczenia, skutkiem czego Zakład Ubezpieczeń, działając na podstawie dyspozycji ubezpieczonego, wypłaciło uposażonemu stosowne świadczenia.
Strona: 1 2