Przewoźnik
Strona: 1 2

DIS/DEC-1077/14/87970

DOLiS/DEC-273/13/14928,14930,14934

DOLiS/DEC-187/13/10215,10218

DRZDO/DEC- 355/12/26294

DOLiS/DEC- 21/12

DOLiS/DEC-442/11 dot. DOLiS-440-867/10

Decyzja GIODO z 1 czerwca 2011 r. nakazująca Przewozom Regionalnym usunięcia uchybień przy przetwarzaniu danych osobowych pracowników poprzez pozyskiwanie informacji o osobach korzystających z obrony związku zawodowego (lista wszystkich osób korzystających z obrony związku).

GI-DEC-DS-42/05

Decyzja GIODO z dnia 1 marca 2005 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącego pozyskanych w trakcie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej.

GI-DEC-DS-143/04

Decyzja GIODO z dnia 16 lipca 2004 r. dotycząca wykorzystywania pozyskanych w związku z przeprowadzeniem kontroli biletowej danych osobowych pasażerów podróżujących środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

GI-DEC-DOLiS-76/08

Decyzja GIODO ze stycznia 2008 r. nakazująca Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej udostępnienie danych osobowych kierowcy oraz kontrolera biletów.

DOLiS/DEC- 142/11

DOLiS/DEC-142/11

DOLiS/DEC-656/10 dot. DOLiS-440-121/10

Decyzja GIODO z 27 maja 2010 r. nakazująca Zarządowi Transportu Miejskiego przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez spełnienie obowiązku informacyjnego.

DIS/DEC-550/18830/10 dot. DIS-K-421/133/09

Decyzja GIODO z 6 maja 2010 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez zaprzestanie przetwarzania, tj. kodowania numeru PESEL na Karcie Miejskiej.

DIS/DEC-215/8129/10

DIS/DEC-54/1981/10

Strona: 1 2