Spółki
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GI/DEC-DIS-24/02/93

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez E. Sp. z o.o.

DIS/DEC-1072/14/87525

Decyzja z 6 listopada 2014 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych biometrycznych klientów spółki prowadzącej kluby sportowe

DESiWM/DEC-638/16

Decyzja z 22 lipca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-444/16

Decyzja z 31 maja 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-445/16

Decyzja z 31 maja 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DEC/DIS-323/16/35657

Decyzja z 27 kwietnia 2016 r. umarzająca postępowanie dotyczące niezrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a także braku podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym

DIS/DEC-124/16/8641

Decyzja z 10 lutego 2016 r. zmieniająca pkt I decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 września 2015 r. (sygn. DIS/DEC-749/15/83430), w zakresie terminu jej wykonania.

DIS/DEC-92/16/6605

Decyzja z 29 stycznia 2016 r. umarzająca postępowanie dotyczące braku swobody w wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

DIS/DEC-4/16/684

Decyzja z 7 stycznia 2016 r. uchylająca decyzję z 2 października 2015 r. (sygn. DIS/DEC-796/15/89140) w części dotyczącej nakazu zapewnienia w procesie rejestracji w serwisie internetowym możliwości wyboru w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie danych odrębnie dla poszczególnych celów przetwarzania, oraz w części dotyczącej nakazu uzupełnienia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie identyfikatora.

DOLiS/DEC-971/15/107373,107392

DIS/DEC-954/15/105865

Decyzja z 15 grudnia 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez zapewnienie, aby zmiana hasła do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe osób wnioskujących o wydanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia na podstawie przechowywanej przez Spółkę dokumentacji osobowej i płacowej następowała nie rzadziej niż co 30 dni.

DESiWM/DEC-854/15

Decyzja z 27 października 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie danych do podmiotu w Kanadzie ze względu na to, iż Komisja Europejska uznała Kanadę za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w związku z uchwaleniem ustawy o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych (tzw. ustawy PIPEDA)

DESiWM/DEC-850/15

Decyzja z 23 października 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DESiWM/DEC-849/15

Decyzja z 23 października 2015 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DOLiS/DEC-834/15/92221,92224

Decyzja z 10 października 2015 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego dopełnienia obowiązku informacyjnego i usunięcia danych skarżącej, udostępnionych na portalu umożliwiającym użytkownikom zamieszczanie informacji, komentarzy i opinii na temat lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24