Odliczamy do RODO
DOLiS/DEC- 294/17/19007, 19013
GIODO w decyzji z dn. 8 marca 2017 r. nakazał wspólnocie mieszkaniowej usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych mieszkanki wspólnoty, poprzez zaprzestanie pozyskiwania jej danych osobowych na skutek zainstalowania monitoringu na terenie przestrzeni wspólnej.
GI-DEC-DOLiS-57/07
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 marca 2007 r. dotycząca odmowy uwzględnienia wniosku skarżącego na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wspólnotę Mieszkaniową. Generalny Inspektor uznał, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności