Operator telewizji kablowej

DOLiS/DEC-180/13/10093, 10096, 10100

DOLiS/DEC-103/13/7197,7202,7205

GI-DEC-DS-130/04

Decyzja GIODO (odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego, którego dane osobowe, bez jego zgody, przekazane zostały przez operatora telewizyjnego firmie windykacyjnej. W trakcie postępowania GIODO ustalił, że podstawę przekazania tych danych stanowi umowa powierzenia przetwarzania danych zawarta pomiędzy operatorem i firmą windykacyjną.)

GI-DEC-DS-14/05

Decyzja GIODO z dnia 26 stycznia 2005 r. nakazująca operatorowi (telewizji kablowej) usunięcie danych osobowych Skarżącego ze zbiorów prowadzonych przez operatora.

GI-DEC-DS-188/04

Decyzja GIODO z dnia 10 września 2004 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącego, przez Operatora Telewizyjnego, w tym, ich udostępnienia Firmie Windykacyjnej.

DOLiS/DEC- 312/11