Zdrowie

DOLiS/DEC-834/15/92221,92224

Decyzja z 10 października 2015 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego dopełnienia obowiązku informacyjnego i usunięcia danych skarżącej, udostępnionych na portalu umożliwiającym użytkownikom zamieszczanie informacji, komentarzy i opinii na temat lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej

DOLiS/DEC – 45/15/6068

DOLiS/DEC-688/13/40460,40468

DOLiS/DEC-647/13

DOLiS/DEC-564/13

DOLiS/DEC-70/13

DOLiS/DEC- 520/12/35884,35886

DOLiS/DEC- 406/12/29058, 29071

DIS/DEC-760/41447/11

Decyzja GIODO z dnia 31 sierpnia 2011r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych.

DIS/DEC-746/27492/09

GI-DEC-DS-264/06/702,703,704

Decyzja GIODO z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie skargi na naruszenie przez lekarza orzecznika ZUS ustawy o ochronie danych osobowych poprzez zamieszczenie w treści orzeczenia informacji o przebytej przez Skarżącą operacji zmiany płci.

GI-DEC-DS-160/02

Decyzja GIODO z dnia 3 września 2002 r. (dotyczy spełnienia przez administratora danych przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych)

GI-DEC-DOLiS-227/07

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 października 2007 r. (utrzymuję w mocy zaskarżoną decyzję) odmawiająca uwzględnienia żądania udostępnienia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego takich danych osobowych dzieci, jak nazwisko, rok urodzenia i miejsce pochodzenia, w celu ustalenia rodziców biologicznych.

GI-DEC-DOLiS-140/07

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 lipca 2007 r. odmawiająca uwzględnienia żądania udostępnienia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego takich danych osobowych dzieci, jak nazwisko, rok urodzenia i miejsce pochodzenia, w celu ustalenia rodziców biologicznych.