Marketing
Strona: 1 2 3 4 5

GI/DEC-DIS-24/02/93

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez E. Sp. z o.o.

DEC/DIS-323/16/35657

Decyzja z 27 kwietnia 2016 r. umarzająca postępowanie dotyczące niezrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a także braku podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym

DIS/DEC-92/16/6605

Decyzja z 29 stycznia 2016 r. umarzająca postępowanie dotyczące braku swobody w wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

DOLiS/DEC-328/15/30939,30945

DOLiS/DEC-110/10/3760, 3762

DOLiS/DEC-51/15/6675,6680

DOLiS/DEC-1083/14/88871,88873,88875,88879,88880,88883

DOLiS/DEC-930/14/74080,74083

DOLiS/DEC-905/14/72202,72204

DOLiS/DEC-684/14/55648,55649

DOLiS/DEC-514/14

DOLiS/DEC-359/14/28099,28102,28105

DOLiS/DEC-259/14/20661,20664

DOLiS/DEC-565/11/1184/13/75522,75537

DOLiS/DEC-711/13

Strona: 1 2 3 4 5