Informacja publiczna
Strona: 1 2 3 4

DOLiS/DEC-505/16, 54485, 54488

Decyzja z 16 czerwca 2016 r. nakazująca usunięcie danych osobowych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej TK

DIS/DEC-783/16/77613

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 1813/16) uchylił zaskarżoną decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2016 r. sygn. DIS/DEC-783/16/77613 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 29 lipca 2016 r. sygn. DIS/DEC-687/16/68356. W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że w niniejszej sprawie brak było po stronie GIODO podstaw do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej, która została już wcześniej udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej w postaci zanonimizowanej. Organ, wobec uprzedniego udostępnienia żądanych informacji publicznych, powinien poinformować pisemnie skarżącego o tym fakcie podając ścieżkę dostępu do wskazanych decyzji (poprzez podanie w zakresie jakiego „zagadnienia” bądź jakiego „rodzaju instytucji” dana decyzja została udostępniona w BIP). WSA wskazał, że ponownie rozpatrując sprawę Generalny Inspektor winien pisemnie poinformować skarżącego, że wnioskowane przez niego decyzje administracyjne opublikowane zostały w BIP i wskazać sposób dostępu do tych danych (link do orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2EB1F0BDCE).

DOLiS/DEC-866/13/54672

DIS/DEC-158/13/9658

DOLiS/DEC-1345/13/86415

DOLiS/DEC- 1246/13/81731

DOLiS/DEC-1127/13/71051

DOLiS/DEC-997/13/61110

DOLiS/DEC-866/13

DOLiS/DEC-863/13/54044,54052

DOLiS/DEC-780/13

DOLiS/DEC-742/13

DOLiS/DEC-692/13/40956,40963

DOLiS/DEC-503/13

DOLiS/DEC-377/13/20496,20509

Strona: 1 2 3 4