Dane wrażliwe
Strona: 1 2 3 4 5 6 7

DOLiS/DEC-361/16/42223,42228

Decyzja z 16 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-343/16/40032,40020

Decyzja z 10 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-241/16/24813, 24817

Decyzja z 4 kwietnia 2016 r. uchylająca decyzję z 2 lutego 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-89/16/6611,6622) oraz poprzedzającej ją decyzji z 30 kwietnia 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-363/15/34498,34502) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-236/16/23877, 23871

Decyzja z 31 marca 2016 r. o uchylenie decyzji z 26 stycznia 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-58/16/4810,4815) oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia 2 kwietnia 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-299/15/27199,27204) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-230/16/22886, 22881

Decyzja z 30 marca 2016 r. o uchyleniu zaskarżonej decyzji z 26 stycznia 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-60/16/4881,4886) oraz poprzedzającej ją decyzji z 23 września 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-776/15/86858,86865) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-203/16/17376/16, 17378/16

Decyzja z 14 marca 2016 r. uchylająca decyzję z dnia 13 stycznia 2016 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-11/16 oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 9 października 2015 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-812/15 oraz umarzająca postępowanie w całości.

DOLiS/DEC-162/16/15521, 12553

Decyzja z 25 lutego 2016 r. uchylająca decyzję z 23 grudnia 2015 r. (znak: DOLiS/DEC-978/15/107780,107786) oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia 6 października 2015r. (znak: DOLiS/DEC-802/15/89882,89890) oraz umorzenie postępowanie w całości.

DOLiS/DEC-161/16/12550/16, 12552/16

Decyzja z 26 lutego 2016 r. uchylająca decyzję z 23 grudnia 2015 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-980/15 oraz poprzedzającą ją decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 stycznia 2015 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-46/15 oraz umarzająca postępowanie w całości.

DOLiS/DEC-881/15/97878, 97883

Decyzja z 10 listopada 2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie przetwarzanie danych osobowych skarżącego przez Instytut Statystyki

DOLIS/DEC-157/15/13301/15,13306/15

DOLIS/DEC -158/15/13321/15,13329/15

DOLIS/DEC- 196/15/16207/15/16223/15

DOLIS/DEC- 844/14/66611,66613

DOLIS/DEC-1168/14/99040,99054

DOLIS/DEC-872/14/68826,68827

Strona: 1 2 3 4 5 6 7