Powierzenie przetwarzania
Strona: 1 2 3 4

DIS/DEC-594/15/62961

DIS/DEC-302/15/27465

Decyzja z 3 kwietnia 2015 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. bez zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a także zaprzestanie pozyskiwania od osób zatrudnionych informacji o wzroście w cm i kolorze oczu, oraz nakazująca zmodyfikowanie systemu informatycznego

DIS/DEC-1022/14/84106 dot. DIS-K-421/45/14

DIS/DEC-1012/14/82855 dot. DIS-K-421/15/14

DOLiS/DEC-977/14/79332,79334

DIS/DEC-916/14/72987

DIS/DEC-707/57900/14 dot. DIS-K-421/173/13

DIS/DEC-677/14/55366

DIS/DEC-879/13/54787

DIS/DEC-230/14/19293 dot. DIS-K-421/138/13

DIS/DEC-161/14/13783 dot. DIS-K-421/135/13

DIS/DEC-966/13/58976

DOLiS/DEC-752/13

DIS/DEC-689/13/40618

DOLiS/DEC-641/13/38197,38207,38213,38219,38225

Strona: 1 2 3 4