Zgoda
Strona: 1 2 3 4

GI/DEC-DIS-24/02/93

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez E. Sp. z o.o.

DIS/DEC-1072/14/87525

Decyzja z 6 listopada 2014 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych biometrycznych klientów spółki prowadzącej kluby sportowe

DIS/DEC-170/16/14463

Decyzja z 3 marca 2016 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotycząca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DIS/DEC-124/16/8641

Decyzja z 10 lutego 2016 r. zmieniająca pkt I decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 września 2015 r. (sygn. DIS/DEC-749/15/83430), w zakresie terminu jej wykonania.

DIS/DEC-55/16/4756

Decyzja z 26 stycznia 2016 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 3 listopada 2015 r. (znak: DIS/DEC-868/15/96118), nakazującą zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

DIS/DEC-955/15/105874

Decyzja z 15 grudnia 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DIS/DEC-868/15/96118

Decyzja z 3 listopada 2015 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

DIS/DEC-749/15/83430

Decyzja z 11 września 2015 r. uchylająca decyzję z 15 lipca 2015 r. (sygn. DIS/DEC-594/15/62961) w części dotyczącej terminu wykonania nakazu przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych posiadaczy kart sportowych bez podstawy prawnej oraz utrzymująca w mocy w pozostałym zakresie.

DIS/DEC-622/15/67982

Decyzja utrzymująca w mocy decyzję nakazującą zapewnienie osobom fizycznym zawierającym ze Spółką umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych – za pośrednictwem internetowego oraz telefonicznego kanału sprzedaży – swobody (opcjonalności) w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych widniejących w dowodzie osobistym, a wykraczających poza zakres określony w art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

DIS/DEC-594/15/62961

DIS/DEC-594/15/62961

Decyzja z 15 lipca 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych posiadaczy kart sportowych bez podstawy prawnej, tj. bez zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

DIS/DEC/467/15/45251

Decyzja z 9 czerwca 2015 r. nakazująca modyfikację klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na formularzu wniosku o wydanie karty miejskiej.

DIS/DEC-71/15/8533

Decyzja z 4 lutego 2015 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję nakazującą zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych biometrycznych klientów spółki prowadzącej kluby sportowe

DIS/DEC-1029/14/85027 dot. DIS-K-421/66/14

DIS/DEC-879/13/54787

Strona: 1 2 3 4