Obowiązek informacyjny
Strona: 1 2 3 4 5 6 7

DEC/DIS-323/16/35657

Decyzja z 27 kwietnia 2016 r. umarzająca postępowanie dotyczące niezrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a także braku podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym

DOLiS/DEC-147/16/10590,10591

Decyzja z 18 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na niewypełnienie przez Biuro Informacji Gospodarczej obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych

DOLiS/DEC-834/15/92221,92224

Decyzja z 10 października 2015 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego dopełnienia obowiązku informacyjnego i usunięcia danych skarżącej, udostępnionych na portalu umożliwiającym użytkownikom zamieszczanie informacji, komentarzy i opinii na temat lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej

DOLiS/DEC-708/15/79078,79085

DOLiS/DEC-792/13/48031,48036

DOLiS-DEC-42/14/5506,5513

DOLiS/DEC – 1125/14/93516,93518

DOLiS/DEC- 1126/14

DIS/DEC-964/14/77489

DIS/DEC-1029/14/85027 dot. DIS-K-421/66/14

DIS/DEC-1022/14/84106 dot. DIS-K-421/45/14

DOLiS/DEC – 1010/14/82451,82455,82459

DOLiS/DEC-740/14/58885,58888

DIS/DEC-600/14/48641

Decyzja z 26 czerwca 2014 r. nakazująca zmodyfikowanie i uzupełnienie obowiązku informacyjnego na wnioskach w wydanie karty miejskiej oraz zaprzestania przekazywania danych osobowych osób ubiegających się o zniżki do Ministerstwa Finansów w celu weryfikacji uprawnień do tych zniżek.

DIS/DEC-600/14/48641

Decyzja z 26 czerwca 2014 r. nakazująca modyfikację klauzuli obowiązku informacyjnego zamieszczanej na formularzu wniosku o wydanie karty miejskiej oraz zaprzestanie przekazywania danych osób starających się o zniżkę do Ministerstwa Finansów w celu weryfikacji uprawnień do tej zniżki
Strona: 1 2 3 4 5 6 7