Internet
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DIS/DEC-4/16/684

Decyzja z 7 stycznia 2016 r. uchylająca decyzję z 2 października 2015 r. (sygn. DIS/DEC-796/15/89140) w części dotyczącej nakazu zapewnienia w procesie rejestracji w serwisie internetowym możliwości wyboru w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie danych odrębnie dla poszczególnych celów przetwarzania, oraz w części dotyczącej nakazu uzupełnienia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie identyfikatora.

DOLiS/DEC-971/15/107373,107392

DOLiS/DEC- 1180/12/72653,72655

DIS/DEC-796/15/89140

Decyzja z 2 października 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zapewnienie w procesie rejestracji w serwisie możliwości wyboru w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych osobowych adresatów przesyłek oraz uzupełnienie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie identyfikatora.

DOLiS/DEC – 795/15/88744,88746

DOLiS/DEC–634/15/69221,69226

Decyzja z 30 lipca 2016 r. nakazująca portalowi udostępnienie osobie wnioskującej numerów IP urządzeń wskazanych użytkowników serwisu internetowego na potrzeby wytoczenia powództwa cywilnego

DIS/DEC- 593/15/62551

Decyzja z 14 lipca 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień dotyczących przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego, którzy złożone zamówienia anulowali przed ich realizacją

DOLiS/DEC-89/15/10209,10211,10212

DOLiS/DEC- 54/15/6761,6762

DOLiS/DEC-518/12/35676,35685

DOLiS/204/12/15683,15685,15686

DOLiS/DEC -96/12/7028,7029,7031,7034

DOLiS/DEC-66_12_5030_5034

DOLiS/DEC-403/13/22054,22041

DOLiS-DEC/429/14/34658,34672

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10