Zabezpieczenie danych
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GI/DEC-DIS-118/01/812

Decyzja z dnia 21 września 2001r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych.

DIS/DEC-454/14/36247

Decyzja z 13 maja 2014 r. nakazująco - umarzająca dotycząca zabezpieczania danych osobowych przez szpital

DOLiS/DEC-159/16/12456,12465

Decyzja z 26 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego skargi na starszego posterunkowego policji na naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez głośne odczytanie danych skarżącej z dowodu osobistego w otoczeniu osób postronnych

DOLiS/DEC-159/16/12456,12465

Decyzja z 26 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego skargi na naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez głośne odczytanie danych skarżącej z dowodu osobistego przez starszego posterunkowego policji w otoczeniu osób postronnych

DIS/DEC/884/15/98497

Decyzja z 13 listopada 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w zakresie nadawania upoważnień osobom dopuszczonym do przetwarzania danych oraz uzupełnienia dokumentacji stanowiącej politykę bezpieczeństwa.

DIS/DEC- 816/15/90624

Decyzja z 9 października 2015 r. umarzająca postępowanie w przedmiocie niezabezpieczenia danych osobowych użytkowników samochodów.

DIS/DEC-616/15/66979

Decyzja z 24 lipca 2015 r. nakazująco - umarzająca dotycząca zabezpieczania danych osobowych przez szpital

DIS/DEC-302/15/27465

Decyzja z 3 kwietnia 2015 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. bez zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a także zaprzestanie pozyskiwania od osób zatrudnionych informacji o wzroście w cm i kolorze oczu, oraz nakazująca zmodyfikowanie systemu informatycznego

DOLiS/DEC-1215/14/102796,102802,102807

DIS/DEC-1077/14/87970

DIS/DEC-1073/14/87535 dot. DIS-K-421/96/14

DIS/DEC-1029/14/85027 dot. DIS-K-421/66/14

DIS/DEC-1022/14/84106 dot. DIS-K-421/45/14

DIS/DEC-1012/14/82855 dot. DIS-K-421/15/14

DIS/DEC-1115/13/69420

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10