Media

DOLiS/DEC-1056/13/63947,63953

DOLiS/DEC- 638/13

DOLiS/DEC- 621/13

DOLiS/DEC-369/13/20180,20186,20187

DOLiS/DEC-103/13/7197,7202,7205

DOLiS/DEC-885/11/50687,50693

DOLiS/DEC-603/11/35386,35388

GI-DEC-DS-202/05

Decyzja GIODO z dnia 19 lipca 2005 r. dotycząca skargi na ujawnienie w prasie informacji o bezrobotnym przez Dyrektora Urzędu Pracy.

GI-DEC-DS-327/05

Decyzja GIODO z dnia 4 października 2005r. wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją GIODO z dnia 19 lipca 2005 r. (znak : GI-DEC-DS-202/05/563, 564), odmawiającą uwzględnienia wniosku w sprawie udostępnienia prasie danych osobowych Skarżącego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

GI-DEC-DS-53/03

Decyzja GIODO z dnia 28 marca 2003 r. (dotyczy przekazania dziennikarzom, przez rzecznika prasowego Spółki, informacji o wynagrodzeniu jej prezesa).

GI-DEC-DS-219/02

Decyzja GIODO z dnia 11 grudnia 2002 r. (dotyczy udostępnienia przez Spółkę adresów zamieszkania dwóch dziennikarzy - Radcy Prawnemu)

GI-DEC-DS-51/04

Decyzja GIODO z dnia 4 marca 2004 r. (nakazująca Wydawcy udostępnienie Skarżącemu żądanych przez niego danych osobowych redaktora naczelnego oraz dziennikarzy, którzy wykorzystali dane osobowe Skarżącego w materiale prasowym, bez jego zgody. Celem pozyskania danych miało być dochodzenie praw przed sądem).