]]>

Strona główna Odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych
dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych

Co to jest program "Safe Harbour";?

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak-
Wprowadził informację: 2005-10-12 10:18:51
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Uchwalona w dniu 24 października 1995 r. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnym przepływie tych danych zakazuje, co do zasady, przekazywania danych osobowych do krajów niezapewniających odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. Z uwagi na różnice pomiędzy prawodawstwem Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych państwo to nie może zostać uznane za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Mając na uwadze, że sytuacja taka w znacznym stopniu hamuje wymianę gospodarczą pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Departament Handlu Stanów Zjednoczonych wypracował w porozumieniu z Komisją Europejską program "Safe Harbour"; umożliwiający amerykańskim podmiotom gospodarczym sprostanie wymaganiom wskazanej na wstępie Dyrektywy. Uzyskanie certyfikatu programu "Safe Harbour"; przez uczestniczące w nim podmioty zapewnia, że gwarantują one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, o którym mowa w Dyrektywie 95/46/WE.

Program "Safe Harbour"; został zatwierdzony przez Unię Europejską decyzją Komisji 2000/520/WE z dnia 26 lipca 2000 r. (O.J. L 215, 25.08.2000 s. 0007 – 0047).

Więcej informacji o programie "Safe Harbour"; można znaleźć na stronie:http://www.export.gov/safeharbor.

W celu badania i rozpatrywania skarg na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przewidzianych programem "Safe Harbour"; powołany został specjalny Panel składający się z przedstawicieli różnych organów ochrony danych osobowych działających w Unii Europejskiej.

Więcej informacji o Panelu można znaleźć na stronie: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/secureida/safeharbor/home.

Skargi na naruszenie zasad ochrony danych osobowych określonych w programie "Safe Harbour"; można składać na odpowiednim formularzu.