Odliczamy do RODO

Czy zawarcie umowy przedwstępnej stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-05-21 14:35:11
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, bowiem zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych tzw. zwykłych (jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL) jest dopuszczalne po spełnieniu jednej z przesłanek wymienionych w jej art. 23. Zgodnie z pkt 3 wymienionego artykułu przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przez zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Należy podkreślić, że bez danych osobowych osoby, której te dane dotyczą jakakolwiek umowa np. umowa przedwstępna, nie mogłaby dojść do skutku. Dlatego, przetwarzanie danych na potrzeby zawarcia umowy przedwstępnej stanowi jednocześnie przesłankę legalizującą przetwarzanie danych z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności