Strona główna Odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych
dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych

Czy chcąc uzyskać informacje dotyczące osoby pełniącej funkcję publiczną można zwrócić się o nie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej?

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-04-26
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2010-04-30 12:50:02
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, ale należy pamiętać, że nie wszystkie informacje o osobie pełniącej funkcję publiczną podlegają ujawnieniu.

Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej  ustawie (art. 1 ust. 1). Informacją publiczną jest też informacja o osobach pełniących funkcję publiczną, ale z pewnymi ograniczeniami. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 2 ww. ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Dodatkowo można wskazać na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r. (sygn. Akt K 17/05), w którym uznał on, że informacja ze sfery życia prywatnej osoby pełniącej funkcję publiczną może podlegać ujawnieniu w trybie określonym w cytowanej ustawie, o ile w sposób wyraźny pozostaje w związku z funkcjonowaniem osoby, której dotyczy, w instytucji publicznej (działalnością publiczną tej osoby).

A zatem nie każda informacja dotycząca osoby pełniącej funkcję publiczną może być udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.