rejestracji zbiorów danych

Ogólne zagadnienia dotyczące rejestracji

Czy zastosowanie przez administratora danych odpowiednich zabezpieczeń do przetwarzania danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zarejestrowania zbioru tych danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Czy zostanie zarejestrowany przez GIODO zbiór danych osobowych, jeśli w zgłoszeniu jego administrator nie wskazał środków technicznych i organizacyjnych służących do przetwarzania danych w tym zbiorze?

Czy prowadząc bazy danych osobowych zarejestrowanych zbiorów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dysponuje informacjami np. o adresie zamieszkania, nr PESEL konkretnych osób?

Czy podmiot, który zarejestrował swój zbiór danych osobowych w GIODO, może uzyskać od GIODO specjalny certyfikat, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych?

Czy baza klientów sklepu internetowego przetwarzanych w różnych celach, jak np. realizacji zamówień, marketingu, prowadzenia bazy umów cywilnoprawnych, może zostać zgłoszona do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych jako jeden zbiór danych osobowych?

Zbiory danych podlegające rejestracji

Czy należy zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osób zamawiających usługę newsletter?

Czy biblioteki mają obowiązek rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych prowadzonych przez siebie zbiorów danych czytelników?

Czy agencje zatrudnienia powinny zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiory danych kandydatów do pracy – osób poszukujących pracy?

Czy szkoła posiadająca rejestr uczniów realizujących obowiązek szkolny w innych szkołach powinna zgłosić taki zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?

Czy zbiór danych osobowych tworzony na potrzeby przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej należy rejestrować u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Zbiory danych zwolnione z rejestracji

Czy ośrodki szkolenia kierowców, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych kandydatów na kierowców zawartych w tzw. profilach kandydata, mają obowiązek zgłoszenia takich zbiorów do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?

Czy zbiory danych zawierające podania o pracę powinny zostać zarejestrowane u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Czy wszystkie zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy o systemie oświaty podlegają rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Czy dyrektor przedszkola ma obowiązek zgłaszać Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiory danych rodziców przedszkolaków?

Czy podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mają obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych swoich pacjentów u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?