]]>Uwaga!

GIODO zatrudni prawników

Wymagania dla kandydatów:

  • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
  • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz procedury administracyjnej,
  • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

Termin przesyłania ofert - 14 sierpnia 2015 r.


Szczegółowe informacje

Home pageImportant
Submit a complaint Electronic inbox Files Registration Information and advice
GIODO sites
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
Important

Simplified notification of personal data filing systems

As of 10 February 2009 personal data filing system shall be notified to registration by the Inspector General for Personal Data Protection using the new notification form, the specimen of which is contained in the annex to the Regulation by the Minister of Internal Affairs and Administration of 11 December 2008 as regards the specimen for a notification of a data filling system to registration by the Inspector General for Personal Data Protection (Journal of Laws no. 229, item 1536).

Introduction of a new simplified notification form is aimed at facilitating the data controllers proper compliance with the statutory obligation of notification of data filing systems to registration by the Inspector General for Personal Data Protection.

The Inspector General recommends submitting notifications in electronic form by means of „Electronic platform of communication with the Inspector General for Personal Data Protection (e-GIODO).

Introduction of the new notification form will not abolish the obligation to update the notifications made be way of the so far binding notification form.