Archiwum

2016

Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 70'1-70'5 Kodeksu Cywilnego na usługi udostępniania łącza dostępowego do Internetu oraz łącza transmisji danych

Zamówienie publiczne na usługi wsparcia technicznego praz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych użytkowanych w Biurze GIODO

Zamówienie publiczne na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i pracami instalacyjnymi (serwery - 2 szt.)

Zamówienie publiczne na zakup usługi wsparcia technicznego oraz aktualizacji oprogramowania ArcServe UPD Premium Edition na 12 procesorów

Zamówienie publiczne "Ogłoszenie o przetargu na zakup szaf metalowych, regałów metalowych z montażem oraz wykonanie prac adaptacyjno-remontowych powierzchni magazynowych dla Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2015

Ogłoszenie o zamówieniu usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych użytkowanych w biurze GIODO

Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczną osób i mienia Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2 (budynek INTRACO - piętra XI, XII i XIII) i przy ul. Koszykowej 53

Ogłoszenie o przetargu na zakup wraz z dostawą samochodu osobowego dla Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne rezerwowanie, zakup i dostawę biletów lotniczych na przeloty zagraniczne oraz ubezpieczenia podróży dla pracowników Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2014

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu informatycznego (przełączników, serwerów wraz z usługą instalacyjną) oraz oprogramowania

Ogłoszenie o przetargu na usługi udostępnienia łącza dostępowego do Internetu oraz łącza do transmisji danych w celu zapewnienia dostępu Biura GIODO do Systemu Informacji Schengen.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę udostępnienia łącza do transmisji danych w celu zapewnienia dostępu Biura GIODO do Systemu Informacji Schengen

Ogłoszenie o zamówieniu na: Przygotowanie, organizacja i obsługa międzynarodowej konferencji kończącej realizację projektu PHAEDRA

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych użytkowanych w Biurze GIODO

2013

Zamówienie publiczne na usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych użytkowanych w Biurze GIODO.

Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu informatycznego oraz oprogramowania (monitory, stacje komputerowe, notebooki, oprogramowanie)

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup sprzętu informatycznego (macierzy dyskowych, sprzętu i oprogramowania na potrzeby budowy środowiska wykonywania i weryfikacji kopii zapasowych wraz z usługą wsparcia technicznego)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych użytkowanych w Biurze GIODO

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup wraz z dostawą materiałów biurowych

2012

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup wraz z dostawą biletów lotniczych i ubezpieczenia podróży dla pracowników Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego dla Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenie o zamówieniu usługi ochrony fizycznej mienia Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup urządzeń, oprogramowania i licencji do systemu infrastruktury informatycznej Biura GIODO

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup urządzeń do systemu infrastruktury informatycznej Biura GIODO (serwery, połka do macierzy dyskowej, przełączniki, urządzenia systemu kopii zapasowych oraz napędy i dyski).

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup sprzętu informatycznego (laptopy, skanery, monitory oraz drukarki sieciowe)

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług utrzymania posiadanych przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych programów w ramach systemu informatycznego Asseco Softlab ERP

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu na zakup 4 stacji komputerowych w małogabarytowej obudowie (nettopów) z systemem operacyjnym

2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na ochronę mienia Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenie o zamówieniu- dostawy macierzy dyskowej i przełączników sieciowych, stacji roboczych bez monitorów oraz drukarek laserowych.

Ogłoszenie o zamówieniu – rezerwacje, zakup oraz dostawę biletów i ubezpieczenia podróży dla pracowników Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych

2009

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą biletów lotniczych i ubezpieczenia dla pracowników Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych

2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego dla Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na ochronę mienia Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania (serwery z oprogramowaniem systemowym, stacje komputerowe z monitorami i oprogramowaniem systemowym, notebooki z oprogramowaniem systemowym, skanery, drukarki) dla Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2007

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz z abonamentem dla Biura GIODO.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu i wykonanie instalacji przeciwpożarowej w pomieszczeniu serwerowi Biura GIODO

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ochronę mienia Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego (stacje komputerowe z monitorami, notebooki, drukarki, przełączniki sieciowe) oraz oprogramowanie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenie podróży dla pracowników Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2006

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i instalację systemu ochrony typu IPS dla sieci komputerowej oraz wykupienie abonamentu wsparcia technicznego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu mikrokomputerowego oraz oprogramowania wraz z usługami instalacyjnymi z podziałem na 4 części

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów biurowych i papieru

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę prasy w formie prenumeraty w roku 2007

Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługi telefoniczne