Biuro

Praktyki

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2015-06-03
Wprowadził informację: Robert Czapski2015-06-03 15:06:46
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oferuje możliwość odbycia praktyki studenckiej, umożliwiającej poznanie specyfiki działalności urzędu oraz bliższe zapoznanie się z tematyką ochrony danych osobowych i prywatności.

Oferta praktyk skierowana jest do studentów głównie kierunków prawa i administracji, stosunków międzynarodowych, politologii, zarządzania, informatyki itp. - studiów magisterskich uzupełniających, 3 roku studiów licencjackich, 3-5 roku studiów jednolitych magisterskich.

Praktykant będzie miał możliwość podjęcia praktyki w jednym z następujących departamentów organizacyjnych Biura GIODO:

  • Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg (DOLIS)
  • Departament Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych (DR)
  • Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej (DESIWM)
  • Departament Informatyki (DIF)
  • Departament Administracyjno-Techniczny (DAT)
  • Zespół ds. Kadr i Organizacji (ZKO)
  • Zespół Rzecznika Prasowego (ZP).

Praktyki odbywać się będą w terminie czerwiec-październik 2016 r. (z możliwością wskazania innego terminu), w siedzibie Biura GIODO w Warszawie, przy ul. Stawki 2 w godzinach pracy urzędu (godz. 8.00-16.00). Praktyki są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące warunków praktyk udzielane są pod numerami telefonu 22 531 04 71, 22 531 04 72, 22 531 03 95.

Zgłoszenie zawierające odpowiednie dokumenty, wskazane w załączonych poniżej zasadach odbywania praktyk, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu prosimy przesłać drogą pocztową lub na adres e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 'Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na praktyki dla potrzeb realizacji praktyk zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)'

Biuro GIODO zastrzega sobie wybór kandydatów stosownie do wymagań i potrzeb wynikających z aktualnie realizowanych zadań.

Serdecznie zapraszamy!

 

Załączone pliki:

Plik w formacie .pdf [108 kB] Zarządzenie GIODO nr 14/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zasad organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, wolontariatów oraz staży w Biurze GIODO  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:06
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
Plik w formacie .pdf [456 kB] Formularz zgłoszeniowy  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
Plik w formacie .pdf [340 kB] Skierowanie na praktykę  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
Plik w formacie .pdf [281 kB] Wzór porozumienia dotyczące przyjęcia na praktykę studencką  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
Plik w formacie .pdf [340 kB] Wzór umowy o praktykę absolwencką  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
Plik w formacie .pdf [273 kB] Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
Plik w formacie .pdf [247 kB] Wniosek o staż  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:06
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
Plik w formacie .pdf [410 kB] Zaświadczenie o ukończeniu praktyki  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:06
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
Plik w formacie .pdf [229 kB] Zasady praktyki  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:07
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35