]]>

Jeśli chcesz złożyć skargę Elektroniczna skrzynka podawcza Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki
Serwisy GIODO
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
Wniosek o interpretację

Wniosek o wyjaśnienie

Podmiot udostępniający: Departament Informatyki Biura DIODO
Wytworzył informację: Andrzej Kaczmarek2011-02-15
Wprowadził informację: 2011-02-15 08:20:07

Wniosek o wyjaśnienie zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych

Sposób załatwiania sprawy
Udzielenie informacji

Cel usługi
Złożenie wniosku o wyjaśnienie zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych

Kogo dotyczy
Każdy obywatel.

Wymagane dokumenty
Nie dotyczy

Termin załatwiania sprawy
Według kolejności wpływu

Opłata skarbowa i inne opłaty
Nie dotyczy

Miejsce załatwiania sprawy
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki ; 00-193 Warszawa
tel.: +48 (22) 860-70-83

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe
Wniosek można złożyć na piśmie wysyłając pocztą na adres Biura GIODO, składając go osobiście w kancelarii Biura lub wysyłając drogą elektroniczną. Wysłania wniosku drogą elektroniczną można dokonać bezpośrednio po wypełnieniu formularza elektronicznego.


Formularz elektroniczny
Wypełnij formularz: wniosek o wyjaśnienie zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych