Samorząd
Strona: 1 2 3 4 5 6 7

DIS/DEC/467/15/45251

Decyzja z 9 czerwca 2015 r. nakazująca modyfikację klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na formularzu wniosku o wydanie karty miejskiej.

DOLiS/DEC – 1125/14/93516,93518

DIS/DEC-1073/14/87535 dot. DIS-K-421/96/14

DIS/DEC-600/14/48641

Decyzja z 26 czerwca 2014 r. nakazująca zmodyfikowanie i uzupełnienie obowiązku informacyjnego na wnioskach w wydanie karty miejskiej oraz zaprzestania przekazywania danych osobowych osób ubiegających się o zniżki do Ministerstwa Finansów w celu weryfikacji uprawnień do tych zniżek.

DIS/DEC-600/14/48641

Decyzja z 26 czerwca 2014 r. nakazująca modyfikację klauzuli obowiązku informacyjnego zamieszczanej na formularzu wniosku o wydanie karty miejskiej oraz zaprzestanie przekazywania danych osób starających się o zniżkę do Ministerstwa Finansów w celu weryfikacji uprawnień do tej zniżki

DIS/DEC-446/14/35683 dot. DIS-K-421/13/14

DOLiS/DEC – 432/14/34707,34709

DOLiS/DEC-343/14/27072,27081

DOLiS/DEc-181/14

DOLiS/DEC – 96/14

DOLiS/DEC-1155/13/72531,72535,72537,72539

DIS/DEC-1082/13/65715

DOLiS/DEC-1047/13/63525,63526,63529

DIS/DEC-966/13/58976

DOLiS/DEC-867/13

Strona: 1 2 3 4 5 6 7