Przyjęte dokumenty

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2013-10-31
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2013-10-31 14:40:09
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Uwaga: Dokumenty Grupy Roboczej Art. 29, w tym dokumenty z wcześniejszych lat, dostępne są na jej stronie internetowej: kliknij tutaj

2015

Kompleksowa analiza wyników kontroli w zakresie plików cookie – sprawozdanie (WP 229)

Oświadczenie GR Art. 29 w sprawie automatycznej międzypaństwowej wymiany danych osobowych w celach podatkowych (WP 230)

Dokument wyjaśniający w sprawie wiążących reguł korporacyjnych przetwarzającego (WP204, wersja zmieniona)

Opinia 1/2015 w sprawie kwestii ochrony danych i prywatności dotyczących wykorzystania dronów (WP231)

Opinia 2/2015 w sprawie kodeksu postępowania dotyczącego przetwarzania danych w chmurze opracowanego przez grupę roboczą C-SIG (Cloud Select Industry Group) (WP232)

2014

Dokument roboczy w sprawie nadzoru komunikacji elektronicznej na potrzeby wywiadu i bezpieczeństwa narodowego (WP 228)

Wspólne oświadczenie europejskich organów ochrony danych zrzeszonych w ramach Grupy Roboczej Artykułu 29 (WP 227)

Dokument roboczy określający procedurę współpracy na rzecz wydawania wspólnych opinii w sprawie „klauzul umownych” uznawanych za zgodne z wzorcowymi klauzulami KE (WP 226).

Wytyczne dotyczące wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie „Google Spain i Inc przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja Gonzáles” C-131/12 (WP 225)

Opinia 9/2014 w sprawie zastosowania dyrektywy 2002/58/WE do identyfikacji urządzeń (WP 224)

2013

Opinia 7/2013 w sprawie szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych na potrzeby inteligentnych sieci i inteligentnych systemów pomiarowych, opracowanego przez grupę ekspertów nr 2 w ramach grupy zadaniowej Komisji ds. inteligentnych sieci (WP 209)

Dokument roboczy 2/2013 przedstawiający wytyczne w sprawie pozyskiwania zgody na zapisywanie plików cookie (WP 208)

Opinia 6/2013 w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (WP 207)

Opinia 5/2013 w sprawie inteligetnych granic (WP 206)

Opinia 4/2013 w sprawie szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych (WP 205)

2012

Opinia 08/2012 przedstawiająca dalsze uwagi dotyczące dyskusji na temat reformy ochrony danych (WP 199)

Opinia 7/2012 w sprawie poziomu ochrony danych osobowych w Księstwie Monako (WP 198)

Opinia 6/2012 na temat projektu decyzji Komisji w sprawie środków mających zastosowanie przy powiadamianiu o przypadkach naruszenia danych osobowych, na mocy dyrektywy 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej

Opinia 5/2012 w sprawie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (WP 196)

Dokument roboczy 2/2012 w sprawie wiążących reguł korporacyjnych dla przetwarzających (WP 195)

2011

Opinia 16/2011 w sprawie zaleceń EASA/IAB dotyczących najlepszych praktyk w internetowej reklamie behawioralnej (WP 188)

Opinia 15/2011 w sprawie definicji zgody (WP 187)

Opinia 14/2011 w sprawie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu (WP 186)

Opinia 13/2011 w sprawie usług geolokalizacyjnych w inteligentnych urządzeniach przenośnych (WP185)

Opinia 12/2011 na temat inteligentnego pomiaru zużycia energii (WP 183)

2010

Opinia 8/2010 o prawie właściwym (WP 179)

Opinia 7/2010 dotycząca komunikatu Komisji w sprawie globalnego podejścia do przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim (WP 178)

Opinia 6/2010 w sprawie stopnia ochrony danych osobowych we Wschodniej Republice Urugwaju (WP 177)

Dokument dotyczący Decyzji Komisji UE 2010/87/UE w sprawie wzorcowych klauzul umownych w zakresie przekazywania danych osobowych do krajów trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE - FAQs (WP 176)

Opinia 5/2010 na temat propozycji sektora w sprawie ram oceny skutków w zakresie ochrony danych i prywatności w zastosowaniach RFID (WP 175)

2009

Dokument roboczy dotyczący przyszłości prywatności (WP 168)

Opinia 8/2009 w sprawie danych pasażerów przetwarzanych w sklepach wolnocłowych na lotniskach i w portach (WP 167)

Opinia 7/2009 w sprawie stopnia ochrony danych osobowych w Księstwie Andory (WP 166)

Opinia 6/2009 w sprawie stopnia ochrony danych osobowych w Izraelu (WP 165)

Dokument roboczy dotyczący wkładu do raportu Grupy Ekspertów ds. Historii Kredytowych (WP 164)

2008

Opinia 3/2008 dotycząca projektu międzynarodowego standardu ochrony prywatności dla Światowego kodeksu antydopingowego (WP 156)

Dokument roboczy dotyczący Wiążących Reguł Korporacyjnych - FAQs (WP 155)

Dokument roboczy dotyczący ram dla Wiążących Reguł Korporacyjnych (WP 154)

Dokument roboczy ustanawiający zasady dla Wiążących Regułach Korporacyjnych (WP 153)

Dokument dotyczący przyznania mandatu Grupie ds. egzekwowania prawa (WP 152)

2007

Wspólna Opinia Grupy Roboczej Art. 29 oraz Grupy Roboczej ds. Współpracy Policyjnej i Sądowej w sprawie wykorzystywania danych dotyczących rezerwacji pasażera na potrzeby egzekwowania prawa (WP 145)

Rezolucja w sprawie 2. Europejskiego Dnia Ochrony Danych (WP 144)

Opinia 10/2007 „Ósma dyrektywa w sprawie badań ustawowych” (WP 143)

Opinia 9/2007 w sprawie ochrony danych na Wyspach Owczych (WP 142)

Opinia 8/2007 w sprawie ochrony danych w Jersey (WP 141)

2006

Opinia 10/2006 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez SWIFT (WP 128)

Opinia 9/2006 w sprawie przekazywania przez przewoźników danych pasażerów (WP 127)

Opinia 8/2006 w sprawie przeglądu ram regulacyjnych dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej (WP 126)

Dokument roboczy dotyczący ochrony danych i wpływu na prywatność w kontekście inicjatywy eCall. (WP 125)

Opinia 7/2006 w sprawie przekazywania PNR do Stanów Zjednoczonych Ameryki - wyrok ETS (WP 124)

2005

Sprawozdanie roczne za rok 2004 - przetwarzanie danych osobowych w Unii Europejskiej i krajach trzecich

Opinia 6/2005 w sprawie utworzenia, działania, wykorzystania i dostępu do SIS II (WP 116)

Opinia 5/2005 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących lokalizacji w celu świadczenia usług tworzących wartość dodaną (WP 115)

Dokument roboczy dotyczący wspólnej wykładni art. 26 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE z 24 października 1995 r. (WP 114)

Opinia 4/2005 w sprawie przetwarzania danych związanych z usługami łączności elektronicznej (WP 113)

2004

Wzorcowa lista kontrolna. Wniosek o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych (WP 102)

Deklaracja grupy roboczej art. 29 dotycząca egzekwowania prawa (WP 101)

Opinia 10/2004 w sprawie dalszej harmonizacji zasad informowania (WP 100)

Opinia 9/2004 w sprawie projektu decyzji ramowej w sprawie przechowywania danych przetwarzanych i zatrzymywanych w celu świadczenia usług łączności elektronicznej lub danych dostępnych w ogólnie dostępnych sieciach łączności celem zapobiegania, śledzenia, wykrywania i ścigania przestępstw, w tym terroryzmu [wniosek przedstawiony przez Francję, Irlandię, Szwecję oraz Zjednoczone Królestwo (dokument Rady 8958/04 z 28 kwietnia 2004) r. ] (WP 99)

Dokument strategiczny (WP 98)

2016

Dokument roboczy 1/2016 w sprawie uzasadnienia ingerencji w podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych poprzez środki nadzoru w przypadku przekazywania danych osobowych (niezbędne gwarancje europejskie) (WP237)

Oświadczenie dotyczące planu działania na rok 2016 w celu wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (WP236)

Opinia 01/2016 dotycząca projektu decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony przewidzianego w „Tarczy prywatności UE-USA” (WP238)

Program prac na lata 2016-2018 (WP235)

Opinia 2/2016 dotycząca publikacji danych osobowych dla celów przejrzystości w sektorze publicznym (WP239)