2007

Wspólna Opinia Grupy Roboczej Art. 29 oraz Grupy Roboczej ds. Współpracy Policyjnej i Sądowej w sprawie wykorzystywania danych dotyczących rezerwacji pasażera na potrzeby egzekwowania prawa (WP 145)

Rezolucja w sprawie 2. Europejskiego Dnia Ochrony Danych (WP 144)

Opinia 10/2007 „Ósma dyrektywa w sprawie badań ustawowych” (WP 143)

Opinia 9/2007 w sprawie ochrony danych na Wyspach Owczych (WP 142)

Opinia 8/2007 w sprawie ochrony danych w Jersey (WP 141)

Opinia 7/2007 w sprawie ochrony danych w związku z systemem informacji na temat rynku wewnętrznego (IMI) (WP 140)

Opinia 6/2007 w sprawie ochrony danych konsumentów (WP 139)

Opinia 5/2007 w sprawie przekazywania przez przewoźników lotniczych PNR do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (WP 138)

Sprawozdanie 1/2007 dotyczące wspólnych działań wdrożeniowych (WP 137)

Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych (WP 136)

Dokument propagujący przejrzystości działań Grupy Roboczej (WP 135)

Opinia 3/2007 w sprawie wniosku zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dotyczące wiz (WP 134)

Zalecenie 1/2007 dotyczące standardowego wniosku o zatwierdzenie Wiążących Reguł Korporacyjnych do przekazywania danych osobowych (WP133)

Opinia 2/2007 w sprawie informacji dla pasażerów na temat przekazywania PNR władzom Stanów Zjednoczonych (WP 132)

Dokument roboczy dotyczący elektronicznej dokumentacji zdrowotnej (EHR) (WP 131)

Rezolucja w sprawie 1. Europejskiego Dnia Ochrony Danych (WP 130)

Opinia 1/2007 w sprawie technologii wykrywania i ich stosowania w pracy organów wymiaru sprawiedliwości, organów celnych i organów bezpieczeństwa (WP 129)