Odliczamy do RODO

Seminarium/Konferencja

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: 2009-02-11 14:15:15
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Lp. Data Podmiot Seminarium/Konferencja Miejsce Prelegent
19 3.12.2009 Instytut Badań w Oświacie III Kongres Prawa Oświatowego Poznań Piotr Drobek
18 17.11.2009 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. VII Forum ADO/ABI Outsourcing procesów przetwarzania danych osobowych Warszawa Andrzej Kaczmarek
17 4-5.11.2009 IAB Polska III edycja Forum IAB 2009 Warszawa Andrzej Lewiński
z-ca GIODO
16 28.10.2009 GIODO Gliwicki Ośrodek Metodyczny Konferencja informacyjno-promocyjna ,,Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” Gliwice Michał Serzycki
GIODO
Monika Krasińska
Piotr Drobek
15 27.10.2009 Fundacja Dzieci Niczyje VI Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” Warszawa Piotr Drobek
14 30.09.2009 NASK Fundacja Dzieci Niczyje III Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" Warszawa Michał Serzycki
GIODO
13 16.06.2009 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w Internecie” Warszawa Michał Serzycki
GIODO
Andrzej Lewiński
z-ca GIODO
12 03.06.2009 Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych V Kongres Kazimierz Dolny Andrzej Lewiński
z-ca GIODO
11 21.05.2009 Global Information Security Sp. z o.o. III Konferencja: Holistyczne Zarządzanie Danymi Osobowymi. Praktyka Marketingu a Zarządzanie Danymi Osobowymi Mikołajki Andrzej Lewiński
z-ca GIODO
10 15.05.2009 Stowarzyszenie Elektryków Polskich X Konferencja Okrągłego Stołu "Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego; bezpieczeństwo w warunkach powstającego Społeczeństwa Informacyjnego" Warszawa Michał Serzycki
GIODO
9 01.04.2009 Tygodnik COMPUTERWORLD III konferencja tygodnika Computerworld „Call Contact Center - Bądźmy w kontakcie" Warszawa Piotr
Drobek
8 25.03.2009 Polska Izba Ubezpieczeń V edycja seminarium „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń" Warszawa Andrzej
Kaczmarek
7 12.03.2009 Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego Konferencja „Strategiczne Forum Liderów Marketingu, Mediów i Komunikacji"
Dyskusja panelowa: Skuteczna ochrona danych osobowych w Polsce – konsekwencje dla marketingu
Warszawa Michał Serzycki
Andrzej Lewiński
6 11.03.2009 Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Konferencja 3.TeraForum Warszawa Michał Serzycki
5 26.02.2009 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Konferencja „Problemy Edukacji Prawno - Informatycznej" Warszawa Andrzej Lewiński
4 26.02.2009 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Konferencja „Zarządzanie w oświacie" Warszawa Piotr Drobek
Danuta Salwa
3 28.01.2009 Związek Banków Polskich Konferencja „Dobre praktyki przetwarzania danych osobowych w bankach - spojrzenie praktyków" Warszawa Andrzej Lewiński
Michał Serzycki
2 28.01.2009 Fundacja im. Stefana Batorego Konferencja „Monitoring wydatkowania wybranych funduszy publicznych. Konflikt miedzy przepisami dot. dostepu do informacji publicznej a ochrony danych osobowych" Warszawa Monika Krasińska
1 15.01.2009 Główny Urząd Statystyczny w Krakowie, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Seminarium „Tajemnica statystyczna w postępowaniu karnym. Między dobrem wymiaru sprawiedliwości a wiarygodnością danych statystycznych" Kraków Andrzej Lewiński

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności