Odliczamy do RODO

Seminarium/Konferencja

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-02-17 14:20:31
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Lp. Data Podmiot Seminarium/Konferencja Miejsce Prelegent
1 16.12.2010 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne Konferencja naukowa „Reforma ochrony prywatności” Warszawa Dr Wojciech R. Wiewiórowski
2 9.12.2010 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Konferencja z okazji obchodzonego 9 grudnia Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji Warszawa Weronika Kowalik, Z-ca Dyrektora DOLiS
3 1-3.12.2010 r. European Network Security Institute XIV Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji „Bezpiecznie jest wiedzieć więcej” Wisła Dr Wojciech R. Wiewiórowski
4 16.11.2010 r. Centrum Promocji Informatyki IX Forum ADO/ABI Warszawa Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO
5 3-5.11.2010 r. Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych I Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz V Forum Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Rynia k/Warszawy Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO
6 27-29.10.2010 r. Organ Ochrony Danych Państwa Izrael 32. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności Jerozolima Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO
7 11.10.2010 r. Polska Izba Ubezpieczeń Seminarium „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń społecznych” Warszawa Andrzej Lewiński,Z-ca GIODO
8 20.09.2010 r. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi Międzynarodowa konferencja „Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej” Józefów k/Otwocka Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO
9 08.06.2010 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Polski Instytut Demokracji Lokalnej II Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w sieci” Warszawa Michał Serzycki, GIODO III kadencji
10 17-20.05.2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 12. Międzynarodowe Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej Sopot Michał Serzycki, GIODO III kadencji
11 29-30.04.2010 r. organ ochrony danych Republiki Czeskiej Wiosenna Konferencja Europejskich Rzeczników Ochrony Prywatności i Danych Osobowych Praga Michał Serzycki, GIODO III kadencji
12 25.02.2010 r. GIODO i UKSW Seminarium pt.: „Prawnokarna ochrona danych osobowych” Warszawa Michał Serzycki, GIODO III kadencji

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności