Odliczamy do RODO

Seminarium/Konferencja

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-02-17 14:39:10
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Lp.DataPodmiotSeminarium/KonferencjaMiejscePrelegent
1

20.01.2011

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

Seminarium dot. ochrony danych osobowych dla organizacji pozarządowych

Łódź

Piotr Drobek, Z-ca Dyrektora DESiWM,

Piotr Zydorowicz, DIF

2

03.02.2011

Rada Forum Dyrektorów Urzędów Pracy

Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Urzędów Pracy

Warszawa

Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO,

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

3

12.02.2011

Wyższa Szkoła Biznesu

Inauguracja Studiów Podyplomowych

Dąbrowa Górnicza

Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO

4

17.02.2011

Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, GIODO oraz Prawnicze Koło Naukowe Summa Sapientia

Śniadanie naukowe „Stosowanie przez pracodawcę nowoczesnych technologii nadzoru nad zatrudnionymi

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO, Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

5

03-04.03.2011

Politechnika Łódzka

Ogólnopolska konferencja Akademickich Biur Karier

Łódź

Danuta Salwa, DIS

6

06-09.03.2011

 

Fundacja Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych „PROTELKO”

Ogólnopolskie Forum Operatorów Kablowych FORTEL 2011

Wisła

Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO

7

09.03.2011

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Konwersatorium nt. ochrony informacji w urzędach administracji samorządowej

Rynia

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO, Bogusława Pilc, Dyrektor DIS

8

15-16.03.2011

Rada Szkół Katolickich

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich

Częstochowa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

9

17.03.2011

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Konferencja 4.TeraForum PIIT

Warszawa

Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO

10

21.03.2011

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencja „Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

11

24.03.2011

Miesięcznik „Dyrektor Szkoły”

II Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011

Warszawa

Piotr Drobek,

Z-ca Dyrektora DESiWM

12

28.03.2011

Politechnika Warszawska oraz Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Konferencja „Zabezpieczenie danych osobowych – aktualny stan prawny a rzeczywiste potrzeby”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

13

30.03.2011

Centrum Promocji Informatyki

Seminarium „Bezpieczeństwo i ochrona danych w modelu cloud computing”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

14

04.04.2011

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Konwersatorium na temat ochrony danych osobowych w biznesie

Katowice

Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO

15

05-06.04.2011

Informedia i Puls Biznesu

 

XI Kongres „Programy Lojalnościowe”

Kraków

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

16

7.04.2011

Iron Mountain

Śniadanie naukowe „Zmiany do ustawy o ochronie danych osobowych w dobie rozwoju nowoczesnych technologii

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

17

14.04.2011

Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiegio w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Konferencja pt. „Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych – stan obecny i perspektywy zmian”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

18

15.04.2011

Polska Izba Ubezpieczeń

IX edycja seminarium „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

19

18-19.04.2011

Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Sejm RP

Międzynarodowa konferencja naukowa „Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

20

16.05.2011

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, Katolicki Uniwersytet Lubelski i ELSA Lublin

Konferencja pt. „Nie daj się złapać w sieć! – prawo autorskie, bezpieczeństwo i dobra osobiste w Internecie”

Lublin

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

21

16.05.2011

Uniwersytet Łódzki

Międzynarodowa konferencja pt. „Freedom of knowledge in the area of emerging security threats”

Łódź

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

22

18.05.2011

Rzecznik Praw Obywatelskich

Seminarium pt. „Współczesne wyzwania dla praw człowieka w kontekście zagrożeń związanych z rozwojem nowych technologii”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

23

18.05.2011

Polskie Towarzystwo Informacyjne

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2011

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

24

19-20.05.2011

Prezydent Miasta Częstochowy, Związek Miast Polskich oraz Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP

Międzynarodowa konferencja szkoleniowa „Miasto monitorowane – personel, aspekty prawne i technika systemów CCTV

Częstochowa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

25

20.05.2011

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Konferencja „Cyberprzestępczość i ochrona informacji”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

26

21.05.2011

Naczelna Rada Adwokacka

Konferencja pt. „Retencja danych: troska o bezpieczeństwo czy inwigilacja obywateli?”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

27

24.05.2011

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Targi administracji publicznej

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

28

25.05.2011

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Konferencja pt. „Ochrona danych osobowych na rynku finansowym”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

29

25-27.05.2011

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

VII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Spała

Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO

30

08-09.06.2011

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Naukowe Centrum Prawno - Informatyczne

3. Konferencja naukowa  „Bezpieczeństwo w Internecie”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

31

09.06.2011

Centrum Promocji Informatyki

Forum ADO/ABI

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

32

10.06.2011

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Konferencja pt. „Standardy bezpieczeństwa dokumentów państwowych”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

33

20.06.2011

Rzecznik Praw Obywatelskich

Seminarium poświęcone anonimizacji danych osobowych w działalności Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji”

Warszawa

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS, Piotr Zydorowicz, DIF

34

21.06.2011

Uniwersytet Łódzki

Międzynarodowe warsztaty organizowane w ramach projektu PRACTIS PRIVACY – APPRAISING CHALLENGES TO TECHNOLOGIES AND ETHICS

Łódź

Piotr Drobek, Z-ca Dyrektora DESiWM

 

35

20.09.2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Konferencja pt.: „Działalność agencji zatrudnienia w kontekście realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”

Łódź

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

36

20-23.09.2011

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

XI Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej „Człowiek w przestrzeni informacyjnej”

Zakopane

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

37

23.09.2011

Komitet Handlu przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Kongres Kupiectwa

Warszawa

Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO

38

05.X.2011

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012

Dąbrowa Górnicza

Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO

39

06-07.X.2011

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Katowice

Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO

40

18.X.2011

Wolters Kluwer

XIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli

Łódź

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

41

21.X.2011

 

TÜVPOL Sp. z o.o.

Konferencja pt. „Wyzwania XXI wieku czyli nieświadomość bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i nie tylko”

Wrocław

 

Andrzej Kaczmarek,

Dyrektor DIF

42

17-18.XI.2011

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

6. Europejska Konferencja Ministerialna „Transgraniczne usługi e-administracji dla Europejczyków”

Poznań

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

43

21.XI.2011

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

IV Międzynarodowa Konferencja „Jakość w działaniu na rzecz bezpieczeństwa państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej”

Józefów

Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO

44

24.XI.2011

Iron Mountain

Śniadanie naukowe dotyczące zasad profilowania klientów przez instytucje finansowe

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

45

24.XI.2011

Mennica Polska. S.A.

V Ogólnopolskie Forum Komunikacji Publicznej

Bydgoszcz

Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO

46

28-29.XI.2011

Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia

Konferencja „E-zdrowie – bezpieczeństwo i jakość informacji medycznej oraz szerokie zastosowanie technologii telemedycznych dla Unii Europejskiej w ramach Europy Cyfrowej”

Warszawa

Piotr Drobek, Z-ca Dyrektora DESiWM

 

47

30.XI.2011

Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Instytut Wiedzy i Umiejętności

Konferencja naukowo-branżowa „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec Euro 2012”

Warszawa

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

48

30.XI.2011

Medien Service

IV Konferencja Central European Electronic Card -  Warsaw 2011

Warszawa

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

49

02.XII.2011

Zakład Genetyki Klinicznej oraz Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Konferencja naukowa „Medycyna personalizowana. Genom – etyka – prawo”

Lublin

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

50

06-07.XII.2011

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Konferencja „Wyzwania w zakresie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym – nowa perspektywa finansowa UE 2013-2020”

Będlewo k/Poznania

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

51

08.XII.2011

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Opieki Farmaceutycznej

Wykład dla studentów Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z zakresu bezpieczeństwa baz danych w praktyce aptecznej

Warszawa

Weronika Kowalik, Z-ca Dyrektora DOLiS

52

09.XII.2011

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo technologii biometrycznych – ochrona danych biometrycznych”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO,

Tomasz Soczyński, Z-ca Dyrektora DIF

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności