Odliczamy do RODO

Seminarium/Konferencja

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2013-02-15 13:32:11
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-03-17 14:30:29

L.p.

Data

Organizator

Seminarium/Konferencja

Miejsce

Prelegent/osoba uczestnicząca

L.p.

Data

Organizator

Seminarium/Konferencja

Miejsce

Prelegent/osoba uczestnicząca

1.

18.01.2013

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wykład otwarty na Studium Podyplomowym SGH „Zastosowanie technologii cloud computingu w modelu biznesowym”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

2.

22.01.2013

Future of Privacy Forum

Okrągły Stół „EU Roundtable Discussion & White Paper Launch”

Bruksela

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

3.

05.02.2013

Miesięcznik „IT w Administracji”

Łódzki Konwent Informatyków

Spała

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

4.

12.02.2013

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Spotkanie z prezesami, sędziami prokuratorami i pracownikami sądów apelacji wrocławskiej

Wrocław

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

5.

13.02.2013

GIODO, Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich

Seminarium „Kierunki zmian w europejskim prawie dotyczącym ochrony danych osobowych i ich wpływ na sektor bankowy”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO,

Bogusława Pilc, Dyrektor DIS

6.

13.02.2013

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

2. Kongres Wolności w Internecie

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

7.

19.02.2013

Wydawnictwo Komentarzy Praktycznych

Konferencja nt. praktycznych aspektów funkcjonowania ustawy deweloperskiej

Warszawa

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

8.

20.02.2013

Centrum Promocji Informatyki

Seminarium z cyklu „Teleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych”, pt. „Rozwój technologii do wdrażania smart metering/grid w przedsiębiorstwach sieciowych

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

9.

20.02.2013

Agencja Rynku Rolnego

Spotkanie z kadrą kierowniczą Agencji Rynku Rolnego

Pułtusk

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

Bogusława Pilc, Dyrektor DIS

10.

20-21.02.2013

Centre for Information Policy Leadership oraz GIODO

Seminarium „Accountability Phase V. The Essentials Elements in Distributed Environments”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

11.

22.02.2013

ePSI Platform oraz Centrum Cyfrowe

Międzynarodowa Konferencja 2013 ePSI pt. „Gotcha! – getting everyone on board”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

12.

22.02.2013

Prokuratura Generalna

Konferencja nt. ochrony danych osobowych i wizerunku ofiar przestępstw

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

13.

25.02.2013

MM Conferences

Warsztaty nt. praktyk wdrożenia procedur FATCA w polskich instytucjach finansowych

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

14.

26.02.2013

SmithNovak, s.r.o. Praga

Konferencja „Nadużycia we wnioskach kredytowych”

Warszawa

Weronika Kowalik, Z-ca Dyrektora DOLiS

15.

27.02.2013

Centrum Promocji Informatyki

IV Forum Prawa Nowych Technologii „Prawo komunikacji elektronicznej w praktyce gospodarki i administracji”

Warszawa

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

16.

28.02.2013

Blue Business Media

IV Forum „Corporate Legal Counsel 2013”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

17.

06.03.2013

Stowarzyszenia: ISSA Polska, ISACA Warsaw Chapter oraz magazyn Computerworld

VI Konferencja SEMAFOR – Security, Management and Audit Forum

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

18.

13-15.03.2013

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Międzynarodowa Konferencja Safety and Security pt. „Nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych”

Bielsko-Biała

Tomasz Soczyński, Z-ca Dyrektora DIF

19.

14.03.2013

Fundacja Instytut Allerhanda

Polski Kongres Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia 2013”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

20.

18.03.2013

Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Konferencja „Ataki sieciowe”

Toruń

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

21.

19.03.2013

Krajowa Izba Gospodarcza

Spotkanie nt. „Ochrony danych osobowych w działalności podmiotów gospodarczych

Warszawa

Andrzej Lewiński,

Z-ca GIODO

22.

20.03.2013

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Koło Naukowe CyberLaw Uniwersytetu Warszawskiego

Debata „Prywatność w nowych technologiach”

Warszawa

Piotr Drobek,

Z-ca Dyrektora DESiWM

23.

20-21.03.2013

Universita ta Malta

Międzynarodowa Konferencja „Online Privacy: Consenting to Your Future”

Malta

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

24.

21.03.2013

Centrum Promocji Informatyki

Forum „Informatyka w bankowości. Trendy informatyczne w bankowości spółdzielczej”

Warszawa

Weronika Kowalik, Z-ca Dyrektora DOLiS

25.

26.03.2013

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr oraz Associated European Energy Consultants

Międzynarodowa Konferencja pt. „Operator Informacji Pomiarowych – pozycja na rynku (kluczowe problemy prawne i biznesowe)

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

26.

27.03.2013

Komisja Fulbrighta wspólnie z IIT/Chicago-Kent College of Law, Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Wrocławskim

Seminarium „Legal transplants in IT influence Word”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

27.

5-6.04.2013

Specjalistyczny portal internetowy Medycyna Praktyczna oraz Towarzystwo Internistów Polskich

XII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP „Postępy w chorobach wewnętrznych – INTERNA 2013”

Warszawa

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

28.

09.04.2013

Centre for European Legal Studies (CELS)

Seminarium „The Right to be Forgotten”

Cambridge

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

29.

10-12.04.2013

Organ Ochrony Danych Osobowych Serbii

XV Konferencja Rzeczników Ochrony Prywatności z Krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Belgrad

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

30.

12.04.2013

Firma Librus oraz Magazyn EduFakty – Uczę Nowocześnie

Konferencja „Dyrektor XXI wieku – mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność”

Mszczonów

Tomasz Soczyński, Z-ca Dyrektora DIF

31

16.04.2013

Senacka Komisja Praw Człowieka, Sprawiedliwości i Petycji oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ejmu RP

Konferencja Naukowa pt. „Reforma unijnego prawa ochrony danych osobowych”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

32.

17.04.2013

Polski Komitet Normalizacyjny

II Konferencja z cyklu „Normalizacja w szkole

Warszawa

Andrzej Kaczmarek, Dyrektor DIF

33.

17.04.2013

Business Media Solution

Spotkanie nt. „Obrotu wierzytelnościami na polskim rynku”

Warszawa

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

34.

19.04.2013

Magazyn „IT w Administracji”

II Warmińsko-Mazurski Konwent Informatyków

Wilkasy k/Giżycka

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

35.

22.04.2013

Wyższa Szkoła Menedżerska oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne

III Konferencja Naukowa „Cyberprzestępczość i ochrona informacji”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

36.

22-23.04.2013

Organizator: Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

37.

24.04.2013

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Kongres Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami

Warszawa

Weronika Kowalik, Z-ca DOLiS

38.

24-25.04.2013

The International Association of Privacy Professionals

Międzynarodowa Konferencja „Data Protection Intensive”

Londyn

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

39.

25.04.2013

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii w Warszawie

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Internet w Społeczeństwie Informacyjnym”

Dąbrowa Górnicza

Piotr Drobek,

Z-ca Dyrektora DESiWM

40.

26.04.2013

Bank BPH

Dzień Ochrony Danych Osobowych w Banku BPH

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

41.

27.04.2013

Naczelna Rada Adwokacka

Konferencja „Prawa dziecka”

Gdańsk

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

42.

06.05.2013

Prezydent Miasta Gliwice oraz Śląska Sieć Metropolitalna

Konferencja „Bezpieczeństwo publiczne i rozwój. Nowe technologie w przestrzeni publicznej przy wsparciu środków Unii Europejskiej”

Gliwice

Tomasz Soczyński, Z-ca Dyrektora DIF

43.

6-7.05.2013

Klub Informatyka Samorządowego

XXI Spotkanie Klubu Informatyka Samorządowego

Puszczykowo k/Poznania

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

44.

07.05.2013

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Konferencja „Bezpieczeństwo sieci Smard Grid”

Warszawa

Tomasz Soczyński, Z-ca Dyrektora DIF

45.

08.05.2013

Forsafe

1. Wiosenny Konwent Ochrony Danych i Informacji.

Łódź

Bogusława Pilc, Dyrektor DIS

46.

13-17.05.2013

KuppingerCole

Międzynarodowa Konferencja „European Identity & Cloud Conference 2013”.

Monachium

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

47.

20-21.05.2013

Redakcja Miesięcznika "IT w Administracji"

 

Pomorski Konwent Informatyków

Jurata

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

48.

22.05.2013

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne oraz GIODO

V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w Internecie. Internet – granice jawności

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

49.

23.05.2013

Centrum Promocji Informatyki

XIV Forum ADO/ABI

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

50.

23.05.2013

Podyplomowe Studium Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Konferencja Naukowa pt. „Dane medyczne – granice wykorzystywania i ochrona”

Łódź

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

51.

27-29.05.2013

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

IX Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Bielsko-Biała

Min. Andrzej Lewiński,

Z-ca GIODO

52.

28-29.05.2013

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

XVI Konferencja „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej”

Szczytno

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

53.

6-7.06.2013

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

6. Międzynarodowa Konferencja MCSS 2013 „Multimedia Communications, Services & Security”

 

Kraków

Piotr Drobek,

Z-ca Dyrektora DESiWM

54.

13.06.2013

V Financial Conferences

 Konferencja „Ochrona danych osobowych w sektorze ubezpieczeń

Warszawa

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

55.

13.06.2013

Kujawsko-Pomorski oddział Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Gmina Białe-Błota

Forum Sekretarzy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Białe Błota

Min. Andrzej Lewiński,

Z-ca GIODO

56.

18.06.2013

Centrum Promocji Informatyki

Seminarium Akademia Prawa Komputerowego pt. „Profilowanie w Internecie. Nadużywanie danych osobowych

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

57.

24-25.06.2013

Polskie Towarzystwo Informatyczne

I Letnie Spotkania PTI

Szczyrk

Tomasz Soczyński, Z-ca Dyrektora DIF

58.

26.06.2013

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

 

Debata„Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

59.

28.06.2013

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

Konferencja Naukowa „Komunikacja elektroniczna w administracji publicznej

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

60.

11.09.2013

Urząd Miasta Poznań

Konferencja „Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej miasta – aspekty prawne, organizacyjne i techniczne”

Poznań

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

61.

16.09.2013

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Katowice

Min. Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO

62.

17.09.2013

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Konferencja „Wykorzystanie danych z rejestrów publicznych budowanych w ramach 7 Osi POIG”

Warszawa

 

Agnieszka Ferens-Sosnowska, DOLiS

63.

18.09.2013

Śląska Sieć Metropolitarna

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „IT w zdrowiu – zmiany w sektorze zdrowia 2014 r. i prognoza 2014-2010”

Gliwice

Min. Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO

64.

19.09.2013

Centrum Promocji Informatyki

LXII edycja seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego pt. „Bezprawne treści w Internecie – analiza orzecznictwa polskich organów i sądów oraz TSUE”

Warszawa

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

65.

2.10.2013

Golden Floor Business Uniwersity Park w Łodzi

 

I Jesienny Konwent Ochrony Danych i Informacji

Łódź

Bogusława Pilc, Dyrektor DIS

66.

3-4.10.2013

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM

XV Forum Monitoringu Polskiego pn. „Aktualne aspekty prawno-normatywne oraz trendy techniczne monitoringu bezpieczeństwa obiektów”

Pułtusk

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO 

67.

9-10.10.2013

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) i CERT Polska

XVII Konferencja na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego „SECURE 2013”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

68.

9-10.10.2013

MM Conferences S.A.

VI Kongres Warsaw International Media Summit oraz VI Konferencja „Zmiany w regulacjach i prawie Świata Telekomunikacji i Mediów”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

69.

11.10.2013

Blue Business Media

Konferencja Big Data w ramach V Forum Intelligence in Business

Warszawa

 

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

70.

23.10.2013

Studenckie Koło Naukowe Informatyki, Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej

Konferencja „Groupwork at SKNI”

Warszawa

Andrzej Zieliński, DIF

71.

23-25.10.2013

Stowarzyszenie Edukacja-Praca-Przedsiębiorczość

Ogólnopolski Kongres Rynku Pracy

Częstochowa

Min. Andrzej Lewiński,

Z-ca GIODO

72.

24.10.2013

Centrum Promocji Informatyki

63. edycja seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego, pt. „Najnowsze orzecznictwo sądowe z zakresu prawa nowych technologii komunikacyjnych – część I”.

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

73.

25.10.2013

Akademia im. Leona Koźmińskiego

Jak zabezpieczać dane osobowe - wykład dla studentów

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

74.

26.10.2013

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Dąbrowa Górnicza

Min. Andrzej Lewiński,

Z-ca GIODO

75.

29.X.2013

Healthcare Management Magazine oraz Akademia Wiedza i Praktyka

V Konferencja „Healthcare IT Trends 2013

Warszawa

Min. Andrzej Lewiński,

Z-ca GIODO

76.

13.11.2013

ENSI

XVII Kongres ABI „Sieć Skutecznych Rozwiązań”

Chlewiska

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

77.

21-22.11.2013

Redakcja Miesięcznika „IT w Administracji”

Dolnośląski Konwent Informatyków

Jugowice

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

78.

22.11.2013

Instytut Raabe, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

V Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Pracowników Administracyjnych Szkół

Warszawa

Bogusława Pilc,

Dyrektor DIS

79.

25-26.11.2013

IBBC Group

CEE Fraud & Risk Conference „Crisis Management in Globalized Business Environment”

Warszawa

Min. Andrzej Lewiński,

Z-ca GIODO

80.

27.11.2013

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

 

XII Konferencja „Systemy Informatyczne w Energetyce”

Wisła

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

81.

27.11.2013

Dziennik Gazeta Prawna

Konferencja „Bezpieczna firma”

Warszawa

Katarzyna Hildebrandt,

Z-ca Dyrektora DIS

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności