Odliczamy do RODO

Seminarium/Konferencja

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-17 13:38:10
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-03-17 14:29:48

L.p.

Data

Organizator

Seminarium / Konferencja

Miejsce

Prelegent / osoba uczestnicząca

 1

15.01.2014

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Wykład GIODO dla słuchaczy KSAP

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 2

22.01.2014

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

 

Konferencja „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ochrony informacji niejawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego RP

Pułtusk

Andrzej Lewiński, Zastępca GIODO

 3

13.02.2014

Miesięcznik „IT w Administracji”

Łódzki Konwent Informatyków

Smardzewice

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 

 4

18.02.2014

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Spotkanie eksperckie poświęcone kwestii zgodności przepisów prawa polskiego z przepisami Konwencji o ochronie praw człowieka w odniesieniu do biologii i medycyny

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 5

26.02.2014

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji woj. małopolskiego

Konferencja dla Dyrektorów szkół województwa małopolskiego

Kraków

Andrzej Lewiński, Zastępca GIODO

 6

5.03.2014

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – ELSA

Konferencja „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – czyli jak chronić tożsamość w Internecie”

Warszawa

Piotr Drobek, Zastępca Dyrektora DESiWM

 7

19-21.03.2014

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

II Konferencja Safety and Security, pt. „Nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych”

Pułtusk

Andrzej Lewiński, Zastępca GIODO

 8

24.03.2014

Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Badań nad Cyberprzestępczością

 

IV Konferencja Naukowa „Ataki Sieciowe 2014”

Toruń

Tomasz Soczyński,

Zastępca Dyrektora DIF

 9

26.03.2014 r.

Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Debata pt. „Ochrona danych osobowych a wybory”

Łódź

Andrzej Lewiński, Zastępca GIODO oraz

Bogusława Pilc, Dyrektor DIS

 10

31.03.2014

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA

Konferencja „E-protokół a wymiar sprawiedliwości

Warszawa

Bogusława Pilc,

Dyrektor DIS

 11

3-4.04.2014

Miesięcznik „IT w Administracji”

Forum IT dla Kierowników w Administracji

Zakopane

Andrzej Kaczmarek, Dyrektor DIF

 12

8.04.2014

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Sesja Ekspercka GIODO i KSOIN podczas Targów SECUREX

 

Poznań

Andrzej Lewiński, Zastępca GIODO

 13

9.04.2014

Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Praw Człowieka, francuska Liga Praw Człowieka, Unia Praw Obywatelskich (Węgry), Humanistische Union (Niemcy), luksemburska Liga Praw Człowieka oraz Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów na rzecz Demokracji i Wolności

Konferencja  pt. „Zbiory danych, informowanie obywateli: paszport do ochrony danych osobowych”

Bruksela

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 14

9-10.04.2014

Trio Conferences

Konferencja „ENERGETYKA +”

Warszawa

Andrzej Kaczmarek, Dyrektor DIF

 15

10.04.2014

Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Debata pt. „Ochrona danych osobowych a wykonywanie zawodów prawniczych”

Łódź

Katarzyna Hildebrandt,

Zastępca Dyrektora DIS

 16

14.04.2014

Instytut MikroMakro i Collegium Civitas

Konwersatorium pt. „Dostęp – Wymiana – Integracja. Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 17

16.04.2014

Redakcja „Polski Cyfrowej”

Debata nt. przetwarzania danych osobowych w miejskich systemach informatycznych

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 18

23.04.2014

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

Seminarium Grupy Roboczej ds. Telekomunikacji, Mediów i Technologii Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 19

24.04.2014

British Law Centre

Konferencja „The European Union and its Courts – a Judicial Synergy”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 20

30.04.2014

International Association of Privacy Professionals – IAPP

Konferencja „Data Protection Intensive 2014”

London

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 21

13.05.2014

 

Centrum Prawa Nowych Technologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Zmian

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowe regulacje rynku usług płatniczych i pieniądza elektronicznego”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 22

14.05.2014

 

Forum Strategii Management Events Poland

Seminarium „600Minutes Executive IT”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 23

20-21.05.2014

Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich

Forum Technologii Banków Spółdzielczych

Warszawa

Weronika Kowalik, Zastępca Dyrektora DOLiS

 24

22-23.05.2014

Czasopismo „IT w Administracji”

IV Mazowiecki Konwent Informatyków

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 25

23.05.2014

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Konferencja Naukowa pt. „Tajność i jawność a sprawność administrowania

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 26

27.05.2014

Koło Naukowe Administracji Publicznej (KNAP) na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

Konferencja „Czego możemy oczekiwać po wirtualnych urzędach? Szanse i zagrożenia dla rozwoju e-administracji w Polsce”

Warszawa

Piotr Drobek,

Zastępca

Dyrektora DESiWM

 27

28.05.2014

Centrum Promocji Informatyki

LXIX seminarium z cyklu „Informatyka w administracji” pt. „Uwarunkowania informatyczne, prawne i wizerunkowe funkcjonowania straży gminnych i miejskich”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 28

28-30.05.2014

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

X Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Zakopane

Andrzej Lewiński, Zastępca GIODO

 29

29.05.2014

Centrum Promocji Informatyki

XVI Forum Administratorów Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 30

30.05.2014

Centrum Ochrony Danych Osobowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Konferencja pt. „Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i związków wyznaniowych”

Łódź

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 31

5-6.06.2014

Związek Banków Polskich

VI Konferencja „International Biometric Congress”

Miedzeszyn

Tomasz Soczyński,

Zastępca Dyrektora DIF

 32

9.06.2014

Uniwersytet Wrocławski

Seminarium Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 33

10.06.2014

Instytut Allerhanda

II Polski Kongres Prawa Własności Intelektualnej 2014

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 34

13.06.2014

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Okręgowa Izba Aptekarska

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Prowadzenie opieki farmaceutycznej”

Kraków

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 35

24.06.2014

Międzynarodowe Targi Gdańskie

13. Bałtyckie Targi Militarne Targi BALT-MILITARY-EXPO oraz 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON

Gdańsk

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 36

1.07.2014

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Kancelaria PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska Sp. k. oraz Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw

Seminarium „Zasady przetwarzania danych osobowych w najnowszych opiniach Grupy Roboczej Art. 29”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 37

4.09.2014

MultiTrain

„Biometric Summit – oblicza uwierzytelniania tożsamości”

Warszawa

Tomasz Soczyński,

Zastępca Dyrektora DIF

 38

7-9.09.2014

 

Politechnika Wrocławka

Konferencja ESORICS’2014 – 9. European Symposium on Research in Computer Security

Wrocław

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 39

18.09.2014

CBE Polska

IV Smart Communications & Technology Forum

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 40

23-24.09.2014

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz British Standards Institution Group Polska

3. Międzynarodowa Konferencja Ciągłości Działania pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów Państwa w obliczu dzisiejszych zagrożeń”.

Szczytno

Andrzej Lewiński, Zastępca GIODO

 41

25-26.09.2014

BIZTECH Konsulting

XX Jubileuszowe Forum Teleinformatyki pn. „ePolska XX lat później”

Miedzeszyn

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 42

8-10.10.2014

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych – KSOiN oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

IV Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

Spała

Andrzej Lewiński, Zastępca GIODO

 43

20.10.2014

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Wrocławski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Naukowe Centrum Prawno Informatyczne, Wydawnictwo C.H. Beck

Konferencja Naukowa „Perspektywy zmian regulacji jawności i jej ograniczeń”

Warszawa

Piotr Drobek,

Zastępca Dyrektora DESiWM

 44

21.10.2014

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Wrocławski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Naukowe Centrum Prawno Informatyczne, Wydawnictwo C.H. Beck

Konferencja Naukowa „Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych”

Kazimierz Dolny

Piotr Drobek,

Zastępca Dyrektora DESiWM

 45

25-26.10.2014

Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich pt. „Nowoczesne środki techniczne służące pozyskiwaniu informacji w polskim systemie prawa”

Jastrzębia Góra

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 46

27.10.2014

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), Uniwersytet Wrocławski

Konferencja Naukowa nt. jawności i jej ograniczeń w postępowaniu sądowym

Wrocław

Piotr Drobek,

Zastępca Dyrektora DESiWM

 47

29-30.10.2014

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, University of Lapland

Konferencja „Lawyers In the Media Society”

Łódź

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 48

30.10.2014

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz NASK

Warsztaty na temat zarządzania Internetem

Warszawa

Piotr Drobek,

Zastępca Dyrektora DESiWM

 49

4-5.11.2014

MMC Polska

Think Big Congress: BIG DATA

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 50

6.11.2014

Zarząd Targów Warszawskich

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Zagrożenia w cyberprzestrzeni – bezpieczeństwo ponad granicami”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 51

14.11.2014

Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW

IX doroczna Konferencja Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt. „Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 52

17.11.2014

Sąd Apelacyjny w Łodzi, Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Seminarium pt. „Sędzia – osoba publiczna czy prawna? Granice dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych”

Łódź

Katarzyna Hildebrandt, Zastępca Dyrektora DIS

 53

21.11.2014

Iron Mountain

Spotkanie GIODO z przedsiębiorcami

Kraków

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 54

24.11.2014

Wydział Prawa i Administracji UW, GIODO, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji oraz Koło Naukowe Cyberlaw

Konferencja Naukowa „Prywatność i jawność: bilans 25-lecia

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 55

25.11.2014

IBBC Group

IV Central Eastern Europe Fraud and Risk Conference

Warszawa

Andrzej Lewiński, Zastępca GIODO

 56

27.11.2014

Instytut Maszyn Matematycznych i Politechnika Warszawska

Konferencja Naukowa „BIOMETRIA 2014”

Warszawa

Tomasz Soczyński, Zastępca Dyrektora DIF

 57

3.12.2014

Dziennik Gazeta Prawna oraz GIODO

Debata pt. Prawo do informacji a prawo do prywatności”

Warszawa

Dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO

 58

10.12.2014

Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych

Konferencja Naukowa pt. „Retencja danych telekomunikacyjnych – praktyka, orzecznictwo, postulaty de lege ferenda”

Warszawa

Monika Krasińska, Dyrektor DOLiS

 59

10.12.2014

Śląska Sieć Metropolitalna

Konferencja „Edu IT. Nowe technologie w edukacji”

Gliwice

Tomasz Soczyński, Zastępca Dyrektora DIF

 60

15.12.2014

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

VII Forum Nowej Gospodarki „Kierunek – Miasto Przyszłości”

Kraków

Andrzej Lewiński, Zastępca GIODO

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności