Strona główna Edukacja Materiały nt. ochrony danych osobowych
Materiały nt. ochrony danych osobowych

Informacje o agencji ENISA

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2007-06-04
Wprowadził informację: 2007-06-04 08:10:53
Zagadnienie bezpieczeństwa informacji, w tym bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w ostatnich latach stało się na tyle ważne, że pod koniec 2004 r. w ramach Unii Europejskiej powołano specjalną agencję w celu koordynacji przedsięwzięć w tym zakresie. Jej zadaniem (zgodnie z Regulacją Komisji Europejskiej nr 460/2004, opisującą cele i zasady działania agencji ENISA), jest wspieranie Komisji Europejskiej oraz krajów członkowskich w rozwiązywaniu problemów rosnącego zagrożenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

ENISA jest agencją działającą w sposób jawny. Ma ona pełnić rolę niezależnego centrum gromadzącego wiedzę najlepszych ekspertów do spraw bezpieczeństwa i informacji z krajów członkowskich UE. Agencja ENISA jest instytucją łączącą doświadczenia producentów, użytkowników, naukowców oraz organizacji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa IT.

W zamierzeniach Unii Europejskiej agencja ENISA ma wzmocnić zdolność gospodarki unijnej do przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa w systemach komunikacji elektronicznej (ICT). Jej zadaniem jest zarówno wsparcie Komisji Europejskiej, jak i krajów członkowskich we wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem komunikacji elektronicznej, a także w tworzeniu i rozwijaniu prawa w tym obszarze. Więcej o agencji ENISA można znaleźć na stronie http://www.enisa.pl utrzymywanej przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz na stronie głównej agencji o adresie http://www.enisa.europa.eu.

Pomimo, że agencja ENISA jest instytucją stosunkowo nową, której działalność dopiero się rozwija, to już w jej dorobku pojawiło się szereg cennych, udostępnionych publicznie opracowań, które mogą być wykorzystywane zarówno przez podmioty prywatne, publiczne jak i osoby fizyczne. Agencja ENISA materiały te udostępnia realizując swoją misję podnoszenia świadomości społeczeństwa w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i sieci.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w ramach działalności edukacyjnej przekazał wybrane opracowania agencji ENISA do tłumaczenia na język polski. Zestaw aktualnie dostępnych materiałów w polskiej wersji językowej zamieszczony jest poniżej.