]]>

Jeśli chcesz złożyć skargę Elektroniczna skrzynka podawcza Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki
Serwisy GIODO
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
Kontakt

Informacje teleadresowe i godziny pracy

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2009-04-16
Wprowadził informację: 2009-04-16 14:49:37
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2014-11-21 13:16:27

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel./fax: (22) 860 70 86
kancelaria@giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia

W celu usprawnienia kontaktu z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych istnieje możliwość połączenia się z konsultantem Biura GIODO, obsługującym Infolinię – (22) 860 70 70.

Po ww. numerem można uzyskać podstawowe informacje o ustawie o ochronie danych osobowych i kompetencjach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Infolinia czynna jest  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 15.45.

Jednocześnie informujemy, że numery telefonów Zespołu Rzecznika Prasowego (22) 860 70 94 oraz (22) 860 73 15, przeznaczone są jedynie dla dziennikarzy.

 

WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji elektronicznej służącym do składania podań, wniosków i skarg do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej. Korzystanie z ESP jest możliwe tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny. Aby skorzystać z ESP, należy kliknąć tutaj.

Inne Infolinie

Powstał informator o telefonach pomocowych