]]>

Uwaga!

GIODO zatrudni informatyka

Szczegółowe informacje

Termin przesyłania ofert - 31 sierpnia 2015 r.Jeśli chcesz złożyć skargę Elektroniczna skrzynka podawcza Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki
Serwisy GIODO
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
Kontakt

Informacje teleadresowe i godziny pracy

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2009-04-16
Wprowadził informację: 2009-04-16 14:49:37
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2015-02-25 15:22:27

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel./fax: (22) 860 70 86
kancelaria@giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Uwaga/ Zanim napiszesz/ Zanim zadzwonisz.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zachęca do zapoznawania się w pierwszej kolejności z materiałami dostępnymi na stronie internetowej GIODO. W związku z ogromną liczbą zapytań kierowanych do Biura, czas oczekiwania na odpowiedź może być bardzo długi (Komunikat o pytaniach prawnych). Odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości można znaleźć poprzez działy Edukacja, Odpowiedzi na pytania, Jeśli chcesz złożyć skargę, Porady i wskazówki.

Infolinia

W celu usprawnienia kontaktu z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych istnieje możliwość połączenia się z konsultantem Biura GIODO, obsługującym Infolinię – (22) 860 70 70.

Po ww. numerem można uzyskać podstawowe informacje o ustawie o ochronie danych osobowych i kompetencjach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Infolinia czynna jest  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 15.45.

 

WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji elektronicznej służącym do składania podań, wniosków i skarg do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej. Korzystanie z ESP jest możliwe tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny. Aby skorzystać z ESP, należy kliknąć tutaj.

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Inne Infolinie

Powstał informator o telefonach pomocowych

Informacje teleadresowe i godziny pracy

Informacje teleadresowe i godziny pracy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza