]]>

Jeśli chcesz złożyć skargę Elektroniczna skrzynka podawcza Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki
Serwisy GIODO
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
Kontakt

Informacje teleadresowe i godziny pracy

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2009-04-16
Wprowadził informację: 2009-04-16 14:49:37
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2015-12-04 10:12:10

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Uwaga/ Zanim napiszesz.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zachęca do zapoznawania się w pierwszej kolejności z materiałami dostępnymi na stronie internetowej GIODO. W związku z ogromną liczbą zapytań kierowanych do Biura, czas oczekiwania na odpowiedź może być bardzo długi (Komunikat o pytaniach prawnych). Odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości można znaleźć poprzez działy Edukacja, Odpowiedzi na pytania, Jeśli chcesz złożyć skargę, Porady i wskazówki.

Infolinia

UWAGA

INFORMUJEMY, ŻE ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNO-ORGANIZACYJNYCH INFOLINIA GIODO OD 17 WRZEŚNIA 2015 R., JEST NIECZYNNA.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji elektronicznej służącym do składania podań, wniosków i skarg do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej. Korzystanie z ESP jest możliwe tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny. Aby skorzystać z ESP, należy kliknąć tutaj.

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Inne Infolinie

Powstał informator o telefonach pomocowych

Informacje teleadresowe i godziny pracy

Informacje teleadresowe i godziny pracy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza