Strona główna Prawo Wyroki Krajowe Treść wybranych wyroków
Treść wybranych wyroków
Strona: 1 2 3 4 5 6

II SA/Wa 125/14

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 kwietnia 2014 r. uchylający decyzję GIODO DIS/DEC-1190/13/76126 w przedmiocie nakazu usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 658/15

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 16 grudnia 2015 r. wydany w związku z decyzją GIODO DIS/DEC-71/15/8533 dotyczącą przetwarzania biometrycznych w postaci odcisków linii papilarnych.

I OSK 1480/14

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2014 r. oddalający skarę kasacyjną GIODO na wyrok Wojewódziego Sądu Administracyjnego II SA/Wa 1819/13 wydany w związku z decyzją DOLiS/DEC 201/13 dotyczacą przetwarzania danych w serwisie internetowym.

II SA/Wa 1819/13

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia  29 stycznia 2014 r. uchylający decyzję GIODO DOLiS/DEC 201/13 w sprawie przetwarzania danych na serwisie internetowym.

II SA/Wa 129/12

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2012 r. oddalający skargę Prezydenta Miasta na decyzję GIODO z 15 listopada 2011 r. DEC/DIS-965/55005/11 nakazująca Prezydentowi Miasta usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez zaprzestanie przetwarzania, tj. kodowania numeru PESEL na elektronicznym nośniku - Karcie Miejskiej.

I OSK 2012/10

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 listopada 2011 r. oddalający skargę kasacyjną na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych DIS/DEC-273/11084/10 z 15 stycznia 2010 r. nakazującą komornikowi sądowemu przywrócenie stanu zgodnego z prawem w procesie przetwarzania danych osobowych (m.in. aby system służący do przetwarzania danych odnotowywał źródło, z którego pochodzą dane oraz umożliwiał sporządzenie i wydrukowanie raportu).

I OSK 1476/10

Wyrok NSA z 6 września 2011 r. oddalający skargę kasacyjną na decyzję GIODO DIS/DEC-1172/43212/09 dotyczącą przywrócenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego stanu zgodnego z prawem przez m.in. usunięcie danych osobowych obejmujących przetworzone do postaci cyfrowej informacje o charakterystycznych punktach linii papilarnych palców pracowników przetwarzanych w celu ewidencji czasu pracy (prawomocny).

Sygn. akt II SA/Wa 720/11

Wyrok WSA z 2 czerwca 2011 r. oddalający skargę serwisu internetowego na decyzję GIODO z dnia 24 września 2010 r. o sygn. DIS-DEC-1134/38146/10 oraz urzymującą ją w mocy decyzję wydaną w dniu 21 stycznia 2011 r. o sygn. DOLiS/DEC-43/2827/11 (nieprawomocny)

Sygn. akt I SA/Wa 857/09

Wyrok WSA z 21 października 2009 r. oddalający skargę banku na decyzję GIODO o sygn. DOLiS/DEC-267/09 dot. DOLiS-404-404/08 (prawomocny)

Sygn. akt I OSK 249/09

Wyrok NSA z 1 grudnia 2009 r. uchylający zaskarżony wyrok z dnia 27 listopada 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 903/08 na decyzję GIODO z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr DIS/DEC-254/10616/08.
Strona: 1 2 3 4 5 6