Spotkania

2017 r.

Współpraca IAB Polska i GIODO na rzecz ochrony danych osobowych w Internecie, 7.03.2017 r.

Użytkownicy dronów powinni chronić naszą prywatność, 20.03.2017 r.

Organ ochrony danych osobowych musi być silny i niezależny

Cykl szkoleń dla pracowników Kancelarii Sejmu RP

Producenci zabawek deklarują wolę ochrony naszej prywatności, 19.04.2017 r.

2016 r.

Kolejne porozumienie GIODO z sektorem bankowym, 7.09.2016 r.

Z dyrektorami generalnymi urzędów wojewódzkich o reformie ochrony danych osobowych, 8.09.2016 r.

Szkolenie dla pracowników samorządowych z Władysławowa, 9.09.2016 r.

Porozumienie GIODO z UMCS, 14.09.2016 r.

Debata ekspertów na temat ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 14.09.2016 r.

2015 r.

Spotkanie z dolnośląskimi przedsiębiorcami, 16.10.2015 r.

Spotkanie z krakowskimi przedsiębiorcami, 7.10.2015 r.

Zastępca GIODO na inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Policji, 2.10.2015 r.

Szkolenie GIODO dla przedsiębiorców – Sopot, 30.09.2015 r.

Zastępca GIODO wziął udział w V Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego, 28-30.09.2015

2014 r.

Szkolenie dla policji, 27.08.2014

Zastępca GIODO wziął udział uroczystościach obchodów 25 lat wolności, 16.08.2014 r.

XVI edycja Forum ADO/ABI, 29 maja 2014 r.

Spotkanie GIODO ze studentami kół naukowych

Seminarium w Senacie, 13.05.2014 r.

2013 r.

Szkolenie dla przedstawicieli Poczty Polskiej S.A.

Cykl szkoleń GIODO dla radców prawnych

Wykład dla słuchaczy studiów podyplomowych, 26.10.2013 r.

Szkolenie dla przedstawicieli rzemiosła, 17.10.2013 r.

GIODO na XV Forum Monitoringu Polskiego, 4.10.2013 r.

2012 r.

GIODO w Brukseli o harmonizacji unijnego prawa ochrony danych osobowych.

Jaka przyszłość Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)?

Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń

Jaka przyszłość Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)?

GIODO wyjaśniał przedsiębiorcom zasady ochrony danych osobowych, 16.10.2012 r.

2011 r.

Ze Stowarzyszeniem Marketingu Bezpośredniego o ochronie danych osobowych, 23.11. 2011 r.

Porozumienie w sprawie współpracy GIODO z Akademią Obrony Narodowej, 21.10.2011

Porozumienie o współpracy GIODO z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Nowe technologie – nowe wyzwania dla ochrony danych, 17.05.2011 r.

Z Amerykańską Izbą Handlową o ochronie danych osobowych, 11.05.2011 r.

2010 r.

Ile kontroli nad obywatelem?, 2.12.2010 r.

GIODO będzie współpracował z RPO, 10.08.2010 r.

2009 r.

Konkurs GIODO na najlepszą pracę magisterską rozstrzygnięty

GIODO jednym z kandydatów do nagrody głównej w konkursie na najlepsze praktyki w zakresie ochrony danych osobowych, 04.02.2009 r.

Spotkanie konsorcjum partnerskiego realizującego projekt „Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych wśród przedsiębiorców funkcjonujących na rynkach Unii Europejskiej”, 5-6.11.2009 r.

2008 r.

Spotkanie z przedstawicielami Privacy Laws &Business, 4.08.2008 r.

Spotkanie GIODO z przedstawicielami Google, 18.08.2008 r.

Wznowienie współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń, 31.07.2008 r.

Spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim, 6.06.2008 r.