Odliczamy do RODO

Szkolenie dla policji, 27.08.2014

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-09-01 15:50:07
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:57:57

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych było częścią spotkania przedstawicieli pionu ochrony informacji niejawnych w strukturach policji (27- 29 sierpnia 2014 r., Polańczyk).

Minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) na zaproszenie nadinspektora dra Marka Działoszyńskiego, Komendanta Głównego Policji, wziął udział w szkoleniu dla przedstawicieli policji. Minister Andrzej Lewiński zwrócił uwagę, że przedstawiciele policji z ochroną danych osobowych mają do czynienia zarówno jako administratorzy danych osobowych w danej jednostce organizacyjnej, jak i w czasie działań operacyjno-rozpoznawczych, w tym prowadzenia postępowań dotyczących naruszenia prawa do ochrony danych osobowych. Zastępca GIODO zwracał uwagę, że to pracownik operacyjny policji dokonuje kwalifikacji prawnej danego zdarzenia. Dlatego tak ważne jest, by dysponował odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych.

Podczas 5-godzinnego szkolenia, które wraz z ministrem A Lewińskim prowadziła Paulina Dawidczyk, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO, omówione zostały takie kwestie, jak:

- stan i kierunki zmian w przepisach prawa ochrony danych osobowych ze względu na szczególne zagrożenia związane z rozwojem nowoczesnych technologii, w tym informatycznych,

- ochrona danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych osobowych z klauzulą ochrony informacji niejawnych,

- naruszenia ochrony danych osobowych i ich skutki w świetle odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych ,

- przetwarzanie danych osobowych przez Policję i jej organy,

- proponowane rozwiązania ochrony danych osobowych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uczestnicy szkolenia z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień przedstawicieli Biura GIODO, a jednocześnie prosili o przeprowadzenie podobnych spotkań w poszczególnych komendach wojewódzkich policji i w szkołach policyjnych.

Uczestnikami spotkania byli pełnomocnicy ds. informacji niejawnych oraz ich zastępcy, inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego i kierownicy kancelarii tajnych z komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji, a także przedstawiciele szkół policyjnych i Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Spośród 140 uczestników szkolenia aż 75% łączy funkcje pełnomocnika ds. informacji niejawnych z funkcją administratora bezpieczeństwa informacji.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności