Spotkania

Kolejne porozumienie GIODO z sektorem bankowym, 7.09.2016 r.

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2016-09-07
Wprowadził informację: Paweł Holiczko2016-09-07 15:09:16
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-09-08 09:20:01

GIODO 7 września 2016 r. zawarł porozumienie o współpracy z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową.

Wspólne działanie na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz stworzenie kodeksu postępowania to główne założenia tego dokumentu.

Porozumienie przewiduje, że podejmowane przez SKOK działania uwzględniać będą europejskie i polskie regulacje prawne z zakresu ochrony danych osobowych. Szczególny nacisk położony zostanie na konieczność efektywnego dostosowania się do nowych zasad ochrony danych osobowych, które wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Będą one uwzględnione także w treści kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych, który ma zostać opracowany przez SKOK. GIODO zobowiązał się zaś do udzielania niezbędnych informacji pomocnych w opracowaniu takiego dokumentu.

Porozumienie zostało podpisane 7 września 2016 r. w Sopocie. Parafowali je: minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Rafał Matusiak, prezes Zarządu Krajowej Kasy oraz Wiktor Kamiński, pełnomocnik Krajowej Kasy.

SKOK-i to kolejny, po Związku Banków Polskich, podmiot z sektora bankowego, który do przetwarzania danych osobowych postanowił podejść ze szczególną troską i w sposób kompleksowy.

Załączone pliki:

Plik w formacie .pdf [443 kB] Tekst porozumienia  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-09-09 11:13:58
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-09-09 11:14:17