Odliczamy do RODO

GIODO broni prywatności rodzin przedszkolaków, 25.08.2010

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-25 15:15:06
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Zbieranie przy rekrutacji do przedszkoli danych osobowych m.in. z  PIT, RMUA czy orzeczeń sądowych jest sprzeczne z prawem – alarmuje GIODO.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) mówił o tym na konferencji prasowej, która odbyła się 25 sierpnia 2010 r. w Warszawie.

Zajęcie się sprawą zasad rekrutacji do przedszkoli spowodowane było m.in. wpływającymi do GIODO skargami rodziców zaniepokojonych zakresem danych pozyskiwanych przy naborze do przedszkoli.

- Rozszerzanie listy kryteriów pociąga za sobą nadmierną ingerencję w  prywatność rodziny dziecka, nakłada na rodziców dodatkowe obowiązki informacyjne oraz konieczność przekazania przedszkolom lub urzędnikom gminnym kopii dokumentów, które – w odczuciu rodziców - zawierają dane niepotrzebne gminom w  procesie rekrutacji – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Podkreślał przy tym, działania gmin nie są spowodowane złą wolą czy chęcią zaszkodzenia komukolwiek, lecz wynikają z konieczności racjonalnego przydzielania miejsc w publicznych przedszkolach, w taki sposób, aby jako pierwsze przyjęte były do nich dzieci najbardziej tego potrzebujące, m.in. z  rodzin będących w trudnej sytuacji socjalnej czy ekonomicznej. - Niestety w  tym przypadku mamy do czynienia z klasycznym przykładem dobrych chęci, którymi piekło jest wybrukowane - mówił.

Zdaniem GIODO, konieczna jest taka zmiana przepisów, by rekrutacja do przedszkoli nie naruszała obowiązującego prawa – od gwarantowanego każdemu konstytucyjnego prawa do prywatności poczynając, a na ustawie o ochronie danych osobowych kończąc. Jak mówił, obecnie jest bardzo dobry moment, by przeprowadzić niezbędne zmiany, tak, by przyszłoroczny nabór do przedszkoli odbywał się z  poszanowaniem przepisów. Zapowiedział, że zasady prowadzenia rekrutacji w  kolejnym roku szkolnym, będą uważnie śledzone przez Biuro GIODO, a w skrajnych przypadkach naruszania prawa GIODO będzie podejmował stosowne decyzje.

Szczegółowe wyjaśnienia GIODO są dostępne w załączonym materiale.

Załączone pliki

[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-25 15:15:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności