Odliczamy do RODO

Nieuprawnione przetwarzanie danych przez Kasy Chorych, 30.04.2001 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-05-06 13:33:46
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wskazał na niezgodną z prawem praktykę Kas Chorych, polegającą na żądaniu od zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ-ów) kserokopii dokumentacji medycznej. Generalny Inspektor zaznaczył, iż Kasy Chorych są uprawnione do kontroli ściśle określonej dokumentacji medycznej, jednakże mogą to robić wyłącznie na terenie ZOZ-u poprzez przeszkolonych pracowników.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności