Strona główna Serwis prasowy Konferencje prasowe
Konferencje prasowe

Brak przepisów regulujących prowadzenie i udostępnienie dokumentacji medycznej, 24.07.2001 r.

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2011-05-06
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2011-05-06 13:34:24
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych poinformował o pytaniach i skargach od pacjentów, zakładów opieki zdrowotnej, organów rentowych i instytucji ubezpieczeniowych, dotyczących odmowy udostępnienia pacjentom leczącym się w zakładach opieki zdrowotnej dokumentacji przebiegu leczenia oraz odmowy przekazywania dokumentacji medycznej przez zakłady opieki zdrowotnej innym podmiotom. Generalny Inspektor wskazał, iż przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak odpowiedniego rozporządzenia regulującego szczegółowo rodzaje dokumentacji medycznej oraz sposób jej prowadzenia i udostępniania. Podczas spotkania omówione zostały również pojawiające się przypadki nieuprawnionych działań Kas Chorych, polegających na żądaniu wydania przez świadczeniodawców (ZOZ-y) kserokopii dokumentacji medycznej pacjentów, jak również na żądaniu udostępnienia akt osobowych pracowników kontrolowanych jednostek służby zdrowia.

Generalny Inspektor zapoznał ponadto dziennikarzy z założeniami nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, której celem było dostosowanie polskich przepisów do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej.