Strona główna Serwis prasowy Konferencje prasowe
Konferencje prasowe

Podpisanie porozumienia z SMB – 28.01.2008 r.

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2008-01-28
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2013-09-16 14:30:30
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Porozumienie pomiędzy GIODO a Stowarzyszeniem Marketingu Bezpośredniego o wspólnym działaniu na rzecz poprawy poziomu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w działalności marketingowej oraz stosowaniu Kodeksu Dobrych Praktyk

W dniu 28 stycznia 2008 r., podczas konferencji prasowej zorganizowanej w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, GIODO i SMB podpisały porozumienie o współpracy na rzecz poprawy poziomu ochrony danych osobowych oraz zapewnienia prawa do prywatności. Podjęta z inicjatywy GIODO współpraca ma pomoc w standaryzacji branży marketingu bezpośredniego, uczulić na zagadnienia dotyczące danych osobowych i poprawić jej jakość i kondycję. Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego zobowiązało się do podjęcia działań obligujących uczestników rynku do stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk w prowadzonej działalności marketingowej. Kodeks ten, stanowiący załącznik do Porozumienia, definiuje najważniejsze pojęcia marketingu bezpośredniego, obowiązki administratorów oraz zasady odnoszące się do zbierania i wykorzystywania danych osobowych w tym sektorze. Strony zdecydowały także, że będą ściśle współpracowały przy nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i innych procesach legislacyjnych w zakresie odnoszącym się do ochrony danych osobowych.

Załączone pliki:

Plik w formacie .pdf [403 kB] treść porozumienia  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-09-16 14:32:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47