Odliczamy do RODO

Rezolucja 45/95 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 26 czerwca 1985 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: 2003-10-29 09:31:24
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:57:05
26 czerwca 1985 r. pod patronatem Komisji Praw Człowieka ONZ przygotowany został projekt wytycznych dotyczący regulacji odnoszących się do elektronicznych banków danych zawierających m.in. dane osobowe. Dokument ten przyjęty w 1988 r., ogłoszony został 14 grudnia 1990 r., jako rezolucja zawierająca wytyczne w  sprawie uregulowania kartotek skomputeryzowanych danych osobowych. Powyższe wytyczne nie mają charakteru wiążącego. Stanowią jedynie zalecenia odnośnie gwarancji, jakie powinny być zapewnione w przepisach krajowych w zakresie komputerowego przetwarzania danych osobowych. Rezolucja opiera się na kilku podstawowych zasadach (zgodności z  prawem i słuszności, poprawności, celowości, dostępu osoby zainteresowanej, niedyskryminacji oraz bezpieczeństwa), które winny być uwzględnione w prawie krajowym.

Załączone pliki

[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności