Strona głównaWażne informacje
Jeśli chcesz złożyć skargę Elektroniczna skrzynka podawcza Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki
Serwisy GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
Internetowy serwis ABI informator
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Zapisz się do newslettera GIODO
Ważne informacje

Dane wiernych są chronione

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2009-09-29
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2009-09-29 16:17:30

Nieprawdziwe są informacje podane w tytule i wprowadzeniu do artykułu „Gazety Wyborczej” z 24.09.2009 r., że:

1) „Dane wiernych bez ochrony”

2) „Katecheci mogą donosić proboszczom na dzieci, które nie chodzą na religię…”.

Z obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu prawa kanonicznego oraz ustawy o ochronie danych osobowych, wynika bowiem, że:

1. Dane wiernych są chronione.

Pozyskiwanie i gromadzenie tych danych odbywa się przede wszystkim na podstawie Kodeksu prawa kanonicznego, jako regulacji szczególnej wobec ustawy o ochronie danych osobowych. Natomiast dane osób nienależących do Kościoła, jego przedstawiciele mają prawo zbierać i gromadzić wyłącznie za ich zgodą i po poinformowaniu ich o celu, dla którego te dane będą wykorzystywane. Ponadto Kodeks prawa kanonicznego wprost zobowiązuje do ochrony danych osobowych zawartych w księgach parafialnych. Zgodnie z kan. 535, proboszcz ma czuwać nad tym, by księgi parafialne były właściwie spisywane i przechowywane.

2. Katecheci nie mogą przekazywać proboszczom informacji o dzieciach niebędących członkami Kościoła, które nie uczęszczają na religię.

Możliwość informowania proboszcza przez katechetę o uczęszczaniu dzieci na religię wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Na jego podstawie Kościół ma prawo sprawować pieczę nad nauczaniem religii wobec osób przynależących do Kościoła oraz między innymi wizytować lekcje religii. Katecheta prowadzący zajęcia z religii jest desygnowany, po uprzednim sprawdzeniu jego kwalifikacji, przez właściwego biskupa diecezjalnego. Tym samym katecheta ma prawo udostępniać proboszczowi informacje o uczęszczaniu ucznia na lekcje religii oraz o wynikach nauki. Dlatego przekazywania takich informacji proboszczowi przez katechetę nie można traktować jako „donoszenia” na dzieci. Natomiast w przypadku osób, które nie są członkami Kościoła, udostępnianie ich danych osobowych przez katechetę powinno się odbywać wyłącznie za ich zgodą (o ile są pełnoletni) lub zgodą ich opiekunów prawnych.

Takie stanowisko Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zajmował od dawna, a w prostej, przystępnej i zebranej w całość formie prezentuje w opracowanej wspólnie z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski Instrukcji „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce”, która jest dostępna na stronie internetowej GIODO pod linkiem http://www.giodo.gov.pl/597/j/pl/.