Strona głównaWażne informacje
Jeśli chcesz złożyć skargę Elektroniczna skrzynka podawcza Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki
Serwisy GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
Internetowy serwis ABI informator
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Zapisz się do newslettera GIODO
Ważne informacje

To Kościół, a nie GIODO, stosuje prawo kanoniczne

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2009-10-08
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2009-10-08 15:32:18
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Nieprawdą jest, że GIODO stosuje się do prawa kanonicznego, bo jedynie wskazuje, kiedy przedstawiciele Kościoła, przetwarzając dane osobowe, mają obowiązek je stosować, tak jak inne instytucje stosują własne przepisy branżowe.

W opublikowanym w „Nie” z 1 października 2009 r. artykule „Spis niewiernych” znalazło się kilka nieprawdziwych stwierdzeń, mogących wprowadzać Czytelników w błąd.

Dlatego GIODO wyjaśnia, że ustawa o ochronie danych osobowych ustanawia jedynie ogólne zasady dotyczące ochrony danych osobowych i odsyła do przepisów szczególnych, na podstawie których działają poszczególne sektory. Tak więc np. banki, operatorzy telekomunikacyjni, ubezpieczyciele czy Kościół mają własne przepisy prawa regulujące ich działalność i to one mają pierwszeństwo stosowania przed ustawą o ochronie danych osobowych. Jedynie w zakresie nieuregulowanym w przepisach branżowych zastosowanie ma ustawa o ochronie danych osobowych.

Wyjaśnieniu tych zasad służą tzw. kodeksy dobrych praktyk będące zbiorem zasad, norm postępowania i przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w działalności poszczególnych podmiotów i instytucji. Dokumenty takie we współpracy z GIODO opracowali przedstawiciele sektora nieruchomości, marketingu i bankowości, a kolejnym jest Instrukcja „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce”.