Odliczamy do RODO

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: 2003-10-28 09:25:10
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, której projekt uzgodniony został w październiku 2000 r, to dokument przyjęty i uroczyście ogłoszony na szczycie Unii Europejskiej w Nicei, w grudniu 2000 r. Karta określa katalog podstawowych praw i wolności obywatela Unii Europejskiej. Katalog ten, poza wartościami uznawanymi powszechnie przez różne akty prawa międzynarodowego (m.in. prawo do godności osoby ludzkiej, prawo do życia, zakaz tortur i nieludzkiego traktowania, prawo do wolności, rzetelnego procesu), zawiera też prawo do ochrony danych osobowych (zagwarantowane w artykule 8). Karta stała się podstawą do dalszych dyskusji na temat praw i wolności obywatela Unii. Wskazane w niej wartości zainicjowały dyskusję nad ewentualną Konstytucją Unii.

Załączone pliki

[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-07-20 14:45:55
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności