Dyrektywy

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2003-07-01
Wprowadził informację: 2003-10-28 09:30:39
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2013-11-28 12:56:59
Zawiera definicje podstawowych terminów odnoszących się do dziedziny danych osobowych, ustala zasady zbierania, gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych osobowych. Określa zasady i warunki zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem oraz prawa osób, których dane dotyczą

Załączone pliki:

Plik w formacie .pdf [182 kB]  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Andrzej Mucha 2011-08-19 11:01:11