Odliczamy do RODO
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Platforma e-GIODO

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: 2009-04-22 15:38:01
Ostatnio modyfikował: Tomasz Soczyński 2015-02-12 22:42:09

Platforma e-GIODO to system służący do komunikowania się z GIODO w sprawach związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych oraz przeglądania prowadzonych przez GIODO: rejestru zbioru danych osobowych oraz rejestru ABI.
Jej częściami są:

  • moduł programowy służący do prawidłowego wypełnienia zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO),
  • moduł wyszukiwania i prezentacji zawartości ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych, umożliwiający wyszukiwanie zarejestrowanych zbiorów za pomocą wielu kryteriów, takich jak nazwa zbioru, nazwa administratora danych czy jego siedziba,
  • moduł wyszukiwania i prezentacji zawartości ogólnokrajowego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji. Program wspomagający wypełnianie zgłoszenia został opracowany z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO, z których wynika, jakie błędy są popełniane najczęściej w zgłoszeniach.

Program wspomagający wypełnianie zgłoszenia został opracowany z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO, z których wynika, jakie błędy są popełniane najczęściej w zgłoszeniach.


Program wymusza podanie wszystkich informacji, które zgodnie z przepisami powinny znaleźć się w zgłoszeniu. Ogranicza też możliwość podania informacji nieprecyzyjnych lub sprzecznych, dzięki systemowi podpowiedzi i komunikatów o popełnionych błędach.


Po wypełnieniu formularza wnioskodawca ma możliwość wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną, jeśli dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym, bądź też, po wydrukowaniu zgłoszenia, dostarczenia go w sposób tradycyjny, tj. osobiście lub pocztą. W celu usprawnienia procesu rejestracji zgłoszenie wypełnione za pomocą tego programu wnioskodawca może wysłać drogą elektroniczną również wtedy, gdy nie dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym. W takim przypadku należy dodatkowo opatrzyć wydruk zgłoszenia przesłanego elektronicznie podpisem i pieczątką wnioskodawcy, i przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie GIODO.

Platforma e-GIODO została uruchomiona 7 lipca 2006 r. Jej wdrożenie współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności