]]>

Jeśli chcesz złożyć skargę Elektroniczna skrzynka podawcza Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki
Serwisy GIODO
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
e-GIODO

Platforma e-GIODO

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2011-06-07
Wprowadził informację: 2009-04-22 15:38:01
Platforma e-GIODO to aplikacja służąca do komunikowania się z GIODO w sprawach związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych.
Jej częściami są:
  • program komputerowy służący do prawidłowego wypełnienia zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO),
  • internetowa wersja ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych, umożliwiająca wyszukiwanie zarejestrowanych zbiorów za pomocą wielu kryteriów, takich jak nazwa zbioru, nazwa administratora danych czy jego siedziba.

Program wspomagający wypełnianie zgłoszenia został opracowany z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO, z których wynika, jakie błędy są popełniane najczęściej w zgłoszeniach.

Program wymusza podanie wszystkich informacji, które zgodnie z przepisami powinny znaleźć się w zgłoszeniu. Ogranicza też możliwość podania informacji nieprecyzyjnych lub sprzecznych, dzięki systemowi podpowiedzi i komunikatów o popełnionych błędach.

Po wypełnieniu formularza wnioskodawca ma możliwość wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną, jeśli dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym, bądź też, po wydrukowaniu zgłoszenia, dostarczenia go w sposób tradycyjny, tj osobiście lub pocztą. W celu usprawnienia procesu rejestracji zgłoszenie wypełnione za pomocą tego programu wnioskodawca może wysłać drogą elektroniczną również wtedy, gdy nie dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym. W takim przypadku należy dodatkowo opatrzyć wydruk zgłoszenia przesłanego elektronicznie podpisem i pieczątką wnioskodawcy, i przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie GIODO.

Platforma e-GIODO została uruchomiona 7 lipca 2006 r. Jej wdrożenie współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.