Międzynarodowa

Informacje ogólne

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Piotr Drobek2014-02-13
Wprowadził informację: 2009-04-27 09:31:53
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-02-14 10:30:45

Zgodnie z brzmieniem (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jednym z zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) określonych w art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych jest uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych m.in.:

  • wyznacza członków Wspólnego Organu Nadzorczego nad Europolem (JSB Europol) oraz ich zastępców oraz wyznacza kandydatów na członka Komitetu Rewizyjnego oraz jego zastępcę,
  • uczestniczy w pracach grup koordynujących nadzór nad SIS II, VIS, EURODAC, CIS oraz IMI,
  • wyznacza członków Wspólnego Organu Nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w związku z wykorzystaniem systemu informacyjnego dla odpraw celnych (JSA Customs),
  • współpracuje z rzecznikami ochrony danych innych krajów,
  • uczestniczy w Międzynarodowych Konferencjach Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności i jest członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności,
  • współpracuje w ramach Grupy zrzeszającej organy ochrony danych z państw Europy Środkowej i Wschodniej, której jest założycielem i w której pełni rolę Sekretariatu.

Rada Europy

Informacje ogólne

27. plenarne zebranie Komitetu T-PD

28. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

29. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

30. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

Grupa Robocza art. 29

Informacje ogólne

Posiedzenia

Przyjęte dokumenty

Oświadczenia prasowe

Europol

Europejski Urząd Policji - Europol

Wspólny Organ Nadzorczy Europolu

Komisja odwoławcza

Schengen

Schengen a ochrona danych osobowych

Grupa Koordynująca Nadzór nad SIS II

Global Privacy Enforcement Network (GPEN)

ŚWIATOWA SIEĆ EGZEKWOWANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE PRYWATNOŚCI (GPEN)

Wspólny Organ Nadzorczy ds. Celnych

Informacje ogólne

Przedstawiciel GIODO przewodniczącym Grupy Koordynującej Nadzór Nad Systemem Informacji Celnej (CIS)

Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informacje ogólne

Zadania i kompetencje

Grupa Państw Europy Środkowej i Wschodniej

Informacje ogólne

Spotkania Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej

Deklaracje Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej

Organy innych krajów

Według krajów

Grupa Berlińska

Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Ochrony Danych w Telekomunikacji (Grupa Berlińska)

59 spotkanie Grupy Berlińskiej w Oslo

Eurodac

Informacje ogólne

Grupa Koordynująca Nadzór nad Eurodac

TFTP

Informacje ogólne

Wizyty zagraniczne

Spotkanie Organów Ochrony Danych Europy Środkowej, Słowacja, 4-5.10.2016 r.

WIZYTA DELEGACJI GRUZIŃSKIEGO ORGANU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wizyta studyjna przedstawicieli chorwackiego organu ochrony danych osobowych

Wizyta delegacji słowackiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wizyta delegacji Krajowej Agencji Ochrony Danych Osobowych Kosowa