Międzynarodowa

Informacje ogólne

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Piotr Drobek2014-02-13
Wprowadził informację: 2009-04-27 09:31:53
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-02-14 10:30:45

Zgodnie z brzmieniem (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jednym z zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) określonych w art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych jest uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych m.in.:

  • wyznacza członków Wspólnego Organu Nadzorczego nad Europolem (JSB Europol) oraz ich zastępców oraz wyznacza kandydatów na członka Komitetu Rewizyjnego oraz jego zastępcę,
  • uczestniczy w pracach grup koordynujących nadzór nad SIS II, VIS, EURODAC, CIS oraz IMI,
  • wyznacza członków Wspólnego Organu Nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w związku z wykorzystaniem systemu informacyjnego dla odpraw celnych (JSA Customs),
  • współpracuje z rzecznikami ochrony danych innych krajów,
  • uczestniczy w Międzynarodowych Konferencjach Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności i jest członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności,
  • współpracuje w ramach Grupy zrzeszającej organy ochrony danych z państw Europy Środkowej i Wschodniej, której jest założycielem i w której pełni rolę Sekretariatu.

Rada Europy

Informacje ogólne

27. plenarne zebranie Komitetu T-PD

28. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

29. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

30. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

Grupa Robocza art. 29

Informacje ogólne

Posiedzenia

Przyjęte dokumenty

Oświadczenia prasowe

Europol

Europejski Urząd Policji - Europol

Wspólny Organ Nadzorczy Europolu

Komisja odwoławcza

Schengen

Schengen a ochrona danych osobowych

Grupa Koordynująca Nadzór nad SIS II

Global Privacy Enforcement Network (GPEN)

ŚWIATOWA SIEĆ EGZEKWOWANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE PRYWATNOŚCI (GPEN)

Wspólny Organ Nadzorczy ds. Celnych

Informacje ogólne

Przedstawiciel GIODO przewodniczącym Grupy Koordynującej Nadzór Nad Systemem Informacji Celnej (CIS)

Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informacje ogólne

Zadania i kompetencje

Grupa Państw Europy Środkowej i Wschodniej

Informacje ogólne

Spotkania Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej

Deklaracje Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej

Organy innych krajów

Według krajów

Grupa Berlińska

Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Ochrony Danych w Telekomunikacji (Grupa Berlińska)

59 spotkanie Grupy Berlińskiej w Oslo

Eurodac

Informacje ogólne

Grupa Koordynująca Nadzór nad Eurodac

TFTP

Informacje ogólne

Wizyty zagraniczne

Wizyta delegacji japońskiego organu ochrony danych

Spotkanie Organów Ochrony Danych Europy Środkowej, Słowacja, 4-5.10.2016 r.

WIZYTA DELEGACJI GRUZIŃSKIEGO ORGANU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wizyta studyjna przedstawicieli chorwackiego organu ochrony danych osobowych

Wizyta delegacji słowackiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych